У складу са чланом 49. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19 и 92/23), Агенција за привредне регистре објављује интерни акт о уређивању набавки - Правилник о ближем уређивању набавки, који се може преузети у одељку Прописи у поступку јавних набавки.

План јавних набавки Агенције за привредне регистре можете погледати овде.