Заступљеност жена у привредним субјектима

20. септембар 2022.

Млади предузетници

Повећање броја захтева за издавање грађевинских дозвола

У првих шест месеци, регистровано 13.843 понуђача