Више захтева у Централној евиденцији обједињене процедуре за издавање е-Дозвола у грађевинарству

Мање регистрованих заложних права у првој половини 2023. године

Структура пословних прихода и расхода и показатељи профитабилности привредних друштава

Пословање великих, средњих, малих и микро привредних друштава у 2022. години