Евиденција стварних власника

Регистрованим залогама обезбеђена потраживања од 9,7 милијарди евра

Пословање друштва за рачунарско програмирање у 2018.