Извештај о пословању за 2007. годину

Општи подаци

Матични број 17580175  
Назив субјекта Агенција за привредне регистре
Седиште

Трг Николе Пашића 5/4, Београд (Стари град)  

Делатност Помоћни послови за функционисање државе (75140)
Величина за 2007. (разврставање по подацима за ФИ 2006) Средње

Финансијски извештаји

Извештај за пословну 2007. годину у складу са чланом 32. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС, бр. 46/2006").

Извештај о пословању за 2008. годину

 

Општи подаци

Матични број 17580175  
Назив субјекта Агенција за привредне регистре
Седиште

Трг Николе Пашића 5/4, Београд (Стари град)  

Делатност Помоћни послови за функционисање државе (75140)
Величина за 2008. (разврставање по подацима за ФИ 2007) Средње

Финансијски извештаји

Извештај за пословну 2008. годину у складу са чланом 32. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС, бр. 46/2006").

Извештај о пословању за 2009. годину

 Општи подаци

Матични број 17580175  
Назив субјекта Агенција за привредне регистре
Седиште

Бранкова 25, Београд (Савски Венац)  

Делатност Помоћни послови за функционисање државе (75140)
Величина за 2009. (разврставање по подацима за ФИ 2008) Средње

Финансијски извештај за 2009. годину.

Извештај о пословању за 2010. годину

Општи подаци

Матични број 17580175  
Назив субјекта Агенција за привредне регистре
Седиште

Бранкова 25, Београд (Савски Венац)  

Делатност Делатност државних органа (8411)
Величина за 2010. (разврставање по подацима за ФИ 2009) Средње

Финансијски извештај за 2010. годину.

Извештај о пословању за 2011. годину

 

Општи подаци

 Матични број 17580175
 Назив субјекта  Агенција за привредне регистре
Седиште

 Бранкова 25, Београд (Савски Венац)

Делатност

 Делатност државних органа (8411)

Величина за 2011. (разврставање по подацима за ФИ 2010)

Средње

Финансијски извештај за 2011. годину.

Извештај о пословању за 2012. годину

 

Општи подаци

 Матични број 17580175
 Назив субјекта  Агенција за привредне регистре
Седиште

 Бранкова 25, Београд (Савски Венац)

Делатност

 Делатност државних органа (8411)

Величина за 2012. (разврставање по подацима за ФИ 2011)

Средње

Финансијски извештај за 2012. годину.

Извештај о пословању за 2013. годину

Општи подаци

Матични број

17580175

Назив субјекта

Агенција за привредне регистре

Седиште

Бранкова 25, Београд (Савски венац)

Делатност

Делатност државних органа (8411)

Величина за 2013. (разврставање по подацима за ФИ 2012)

Средње

Финансијски извештај за 2013. годину

Извештај о пословању за 2014. годину

Општи подаци

Матични број

17580175

Назив субјекта

Агенција за привредне регистре

Седиште

Бранкова 25, Београд (Савски венац)

Делатност

Делатност државних органа (8411)

Величина за 2014. (разврставање по подацима за ФИ 2013)

Средње

Финансијски извештај за 2014. годину

НАПОМЕНА:

Од 2015. године финансијски извештаји Агенције за привредне регистре су јавно доступни кроз Претрагу финансијских извештаја.