Агенција за привредне регистре ће до 31. децембра 2018. године успоставити Централну евиденцију стварних власника којој ће се приступати са интернет странице Агенције. Централна евиденција је јавна, јединствена, централна, електронска база података о физичким лицима- стварним власницима правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији (регистровани субјекти).

Постојећи регистровани субјекти имају обавезу да евидентирају, електронским путем, податке о стварним власницима најкасније до 31. јануара 2019. године, у складу са Законом о Централној евиденцији стварних власника („Службени гласник РС“, бр. 41/18) и Правилником о садржини Централне евиденције ради спровођења евидентирања стварних власника Регистрованог субјекта („Сл. гласник РС”, бр. 94/18 од 7. децембра 2018).

У име регистрованог субјекта, упис, промену и брисање података из евиденције вршиће лице које је овлашћено за заступање у регистрованом субјекту, као и регистратор, на основу преузетих података од надлежних државних органа о регистрованом субјекту, у случајевима који су прописани законом.

Порталу Централне евиденције приступаће се са интернет стране Агенције, креирањем налога у Систему за централизовано пријављивање корисника. Како би овлашћено лице могло да изврши евидентирање података неопходно је да поседује квалификовани сертификат за електронски потпис.

Истовремено, са евидентирањем врши се и објављивање података на порталу Агенције, док подаци о стварном власнику регистрованог субјекта производе правно дејство према трећим лицима наредног дана од дана објављивања тих података на интернет страни Агенције.

Како би пружило помоћ регистрованим субјектима у спровођењу законске обавезе, Министарство привреде је припремило Водич за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у Централну евиденцију, који је објављен на интернет страни министарства.

20. децембар 2018. Скоро 20.000 привредних субјеката више него лане 31. децембар 2018. Нерадни дани за време новогодишњих празника