Домаћа и страна удружења, задужбине, фондације, као и представништва страних задужбина и фондација, спортска удружења, друштва и савези у области спорта више не морају Агенцији за привредне регистре (АПР) да достављају податке о својим текућим рачунима.

Од данас, ове податке АПР електронски преузима од Народне банке Србије, ажурира их и објављује на својој интернет страници, уз остале пословне информације које се региструју у АПР.

Од 2. септембра ове године, ова обавеза је укинута за привредна друштва и предузетнике, док се од данас ова олакшица односи и на наведену групу правних лица.

Након отварања текућег рачуна у пословној банци, или након промене броја рачуна, привредни субјекти и остала правна лица су имала законску обавезу да те податке пријаве и Агенцији, али од сада то више не морају да чине.  

Електронска размена података између Агенције за привредне регистре, Народне банке Србије и више других државних органа установљена је Споразумом о сарадњи потписаним 2013. године на основу кога је дефинисан приступ и међусобно преузимање из база података ових органа, за потребе обављања послова из својих надлежности.

Захваљујући унапређењу веб сервиса Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије, омогућено је ефикасније обављање послова у надлежности ове две институције, док се корист за грађане огледа у укидању још једног корака у процедури и смањењу административног трошка за висину накнаде која се до сада плаћала за регистрацију овог податка.

 
15. децембар 2016. Позитиван тренд у области оснивања привредних друштава и предузетника 05. јануар 2017. За годину дана рада система за издавање електронских грађевинских дозвола, примљено 63.336 захтева