Од јануара до краја новембра ове године, основано је 39.244 привредна субјекта, и то 7.810 привредних друштава и 31.434 предузетника.

За једанаест месеци ове године, број новооснованих привредних друштава повећан је за 3,88 одсто, док је код предузетника забележено повећање од 1,68 одсто, у поређењу са истим периодом прошле године.

Из привредног регистра је ове године избрисано 21.468 привредних субјеката, и то 2.091 привредно друштво и 19.377 предузетника.

Тако је ове године обрисано 44 одсто привредних субјеката мање у односу на исти период 2015. године (јануар- новембар), и то за 4,23 одсто више привредних друштава, али и за 49,25 одсто мање предузетника него у истом периоду прошле године.

Уколико се посматрају подаци за период од 2010. до 2016. године, позитиван тренд (већи број основаних у односу на угашене) се код привредних друштава бележи од 2013. године, а код предузетника од 2014. године.

Овај позитиван тренд одражава се и на укупан број активних привредних субјеката. Јер, тренутно се у регистру, у статусу „активан“, води 125.551 привредно друштво и 229.344 предузетника, док их је на дан 31.12.2015. године било регистровано 120.571 привредно друштво и 216.939 предузетника.   

Посматрано према делатностима, највише је новооснованих привредних друштава која су регистрована за следеће делатности: Неспецијализована трговина на велико, Друмски превоз терета,  Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем. И код обрисаних привредних друштава преовлађују сличне делатности: Неспецијализована трговина на велико, Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем.  

Код новооснованих предузетника, највише је оних који су регистровали следећу претежну делатност: Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта, Рачунарско програмирање, Услуге припремања и послуживања пића, Фризерски и козметички салони. И код обрисаних предузетника преовлађују сличне делатности: Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта, Услуге припремања и послуживања пића, Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном, Такси превоз, Друмски превоз терета, Фризерски и козметички салони. У току ове године, сваки трећи предузетник је избрисан због пословног рачуна који је био у блокади дуже од две године.

 
08. децембар 2016. Радионица о политикама и правилима набавки за пројекте јавног сектора које финансира EBRD 16. децембар 2016. Укинут корак у процедури регистрације за удружења, спортска друштва и друга правна лица