У Агенцији за привредне регистре (АПР) се одржава дводневна радионица о поступку јавних набавки у пројектима које финансира Европска банка за обнову и развој (EBRD) под називом: „Политике и правила набавки за пројекте јавног сектора које финансира EBRD”.

Радионицу воде експерти за јавне набавке EBRD-а из Велике Британије Вељко Сикирица и Џени Шефел (Jenny Scheffel), а осим представника АПР-а, остале учеснике чине представници 11 институција из Републике Словеније, Републике Македоније, Републике Српске и Републике Србије, међу којима су Државна ревизорска институција, Пореска управа, град Београд, Београдска берза, Правни факултет и НАЛЕД.

Повод за организовање радионице је реализација регионалног пројекта успостављања информационе платформе за размену пословних података из регистара Агенције за привредне регистре Републике Србије (АПР) и Централног регистра Републике Македоније (ЦРРМ), којем ће се у наредном периоду прикључити и Агенција за јавноправне евиденције Републике Словеније (АЈПЕС) и Финансијска агенција Републике Хрватске (ФИНА). Рок за реализацију овог пројекта је 2018. година.

С обзиром да су средства за финансирање овог пројекта обезбеђена од стране ЕБРД-а, циљ радионице је стручно оспособљавање представника јавног сектора за примену јавних набавки према правилима ове финансијске институције, боље разумевање значаја ових политика и правила за кориснике средстава, извођаче, добављаче и консултанте, као и препознавање основних проблема који се јављају у области јавних набавки током реализације пројеката у пракси.

Европска банка за обнову и развој ставља посебан нагласак на јачање капацитета у земљама у којима ради, са основним циљем подстицања ефикасног коришћења јавних средстава, јачања институција, корпоративног управљања и интерних капацитета.

Изјаве Звонка Обрадовића, директора АПР-а и Вељка Сикирице, експерта  за јавне набавке EBRD-а, можете преузети са сајта Инфобироа или погледати овде:

 
02. децембар 2016. Нова адреса ОЈ Крагујевац 15. децембар 2016. Позитиван тренд у области оснивања привредних друштава и предузетника