Осим обједињене претраге јавних података о правним лицима и предузетницима, која је проширена додатним сетом података, оснивачким актима и другом документацијом привредних друштава, као и одлукама регистратора, на сајту АПР-а однедавно је доступна и нова претрага о примљеним регистрационим пријавама, која треба да омогући бржу комуникацију између Агенције и корисника услуга.

О новим сервисима, доступним корисницима на овој интернет страници, као и о веб сервисима за размену података са државним органима, локалном самоуправом и банкама, погледајте изјаву директора Агенције за привредне регистре Звонка Обрадовића:

 
23. октобар 2012. Захваљујући реформи у области регистрације, Србија остварила напредак на листи Doing business 27. децембар 2012. Регистар комора почиње с радом од 3. јануара 2013.