Агенција за привредне регистре (АПР) учествоваће на Међународном сајму предузетништва „Бизнис база 2008“, који се под слоганом „Корак ка успеху“, одржава од 27. до 29. новембра 2008. године на Београдском сајму.

На сајму предузетништва, који представља место за успостављање контаката између малих, средњих предузећа и предузетника са институцијама чије су активности усмерене на развој предузетништва, АПР учествује са циљем да информише јавност о начину регистрације радњи и предузећа. Будући власници фирми, који конкуришу за кредите ради набавке опреме и производних машина, могу се упознати и са предностима уписа заложног права на покретним стварима и правима у Регистру залоге, чијим се уписом обезбеђују средства за намирење “start up“ кредита .

Директор Агенције за привредне регистре Звонко Обрадовић ће 28. новембра у 13:30 часова, у оквиру пратећег програма сајма, одржати презентацију под називом „Електронска регистрација и једношалтерски систем“. Наиме, са почетком сертификације електронских потписа, АПР ће коначно моћи да започне са пуном имплементацијом електронске регистрације. Такође, директор Звонко Обрадовић упознаће јавност и са корацима које ће у наредном периоду предузети Агенција, како би се регистрација привредних субјеката од идуће године спроводила на једном шалтеру - у АПР.

 
21. новембар 2008. Посећеност Интернет презентације АПР за протеклих 10 месеци 12. децембар 2008. Обавештење о брисању предузетничких радњи