У евиденцију обвезника финансијских извештаја је за месец дана пријављено око 23.000 нових предузетника, који су од ове године почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства и имају обавезу да поднесу финансијске извештаје АПР-у.

Агенција позива предузетнике да се на време пријаве у евиденцију обвезника, према упутству за пријаву/одјаву предузетника из евиденције обвезника, јер је пријављивање предуслов да предузетник може приступити апликацији за састављање и достављање финансијских и других извештаја у посебном информационом систему Агенције.

Такође, Агенција још једном напомиње да се финансијски извештаји и прописана документација достављају искључиво у електронском облику, па је потребно да предузетници на време обезбеде квалификовани електронски сертификат за потписивање, како би у прописаним роковима предали извештаје у складу са прописима.

26. новембар 2019. АПР се обратио надлежнима због активности рекламне агенције која доводи у заблуду привредне субјекте 10. децембар 2019. Електронска регистрација уговора о финансијском лизингу биће омогућена од 1. јануара 2020. године