Агенција за привредне регистре се стара о архиви насталој у поступку регистрације, која је до данас достигла количину од 35 километара. Већи део архиве се чува трајно, па самим тим представља културно добро, док се остала документација уништава истеком рокова чувања, у складу са важећим прописима и општим актима Агенције.

У Агенцији се тренутно воде 22 регистра и евиденције, а из централизованих електронских база се регистровани подаци објављују на интернет страници АПР-а. Саставни део регистара чини и папирна документација, коју Агенција прикупља у поступку регистрације, као и архива која је преузета од трговинских судова, Народне банке Србије, министарстава и локалне самоуправе, када је вођење регистара прешло у надлежност Агенције за привредне регистре.   

Сва ова архивска грађа и документарни материјал, такође, је доступна грађанима, а Агенција на тај начин обезбеђује потпуну транспарентност поступка регистрације и пословања привредних субјеката и правних лица који се региструју у Агенцији.

Ради трајног смештаја и чувања архивске грађе и документације, Влада Републике Србије је доделила Агенцији за привредне регистре објекат од 4.200 м2, у улици Ослобођења 1б у Раковици, који је Агенција реновирала сопственим средствима, адаптирајући га за потребе обједињавања и чувања архиве на једној локацији.

У згради архиве Агенције за привредне регистре су уређени архивски депои у складу са највишим међународним стандардима, а ту је успостављена и резервна локација за складиштење података (резервни „data centar“) Агенције. Тако је Агенција испунила услове прописане законом који се односе на успостављање, развој и заштиту електронских база података и старање о архиви, уз  примену мера које се односе на обраду, управљање, смештај, чување и заштиту архивске грађе.

У новој згради Агенције, грађанима је стављена на располагање добро опремљена читаоница архиве, као и шалтери за пружање услуга Агенције.  

Изјаву руководиоца архиве Агенције за привредне регистре Славице Наранџић, о томе која се документација налази у архиви, како се она чува и ко је најчешће користи, погледајте на You tube каналу Агенције за привредне регистре. Прилог се може преузети са сајта www.infobiro.tv.   

14. децембар 2020. Интеграција Регистра привредних субјеката са Адресним регистром 25. децембар 2020. Објављена публикација „Годишњи извештај о пословању економских целина у привреди у 2019. години“