Агенција за привредне регистре још једном подсећа све обвезнике ревизије да 30. јуна истиче законски рок за достављање документације уз редован годишњи финансијски извештај (РГФИ) која је прописана чланом 45. Закона о рачуноводству.

Обвезници ревизије чији је РГФИ јавно објављен као потпун и рачунски тачан, документацију достављају креирањем новог захтева и то „Документација уз РГФИ“ или уколико су вршене измене у односу на јавно објављен извештај, путем захтева „Кориговани РГФИ са документацијом. Подношење наведених захтева је могуће и по истеку законског рока, а најкасније до краја 2022. године, с тим да је у том случају неопходно платити додатну накнаду услед неблаговременог достављања у износу од 3.000 динара.

Обвезници ревизије који нису поступили по јавно објављеном Обавештењу о недостацима, услед чега им је РГФИ јавно објављен као непотпун и рачунски нетачан или је јавно објављена информација да извештај не може бити објављен услед неплаћене накнаде, имају могућност да најкасније до краја године доставе потпун и рачунски тачан РГФИ заједно са документацијом, путем захтева „РГФИ и документација“, уз плаћање увећане накнаде услед кашњења у достављању РГФИ, односно документације.

22. јун 2022. Достављање документације након претходно достављеног финансијског извештаја 01. јул 2022. АПР почиње са пружањем услуга бонитета са подацима из финансијских извештаја за 2021. годину