Агенција за привредне регистре објавила је прелиминарне податке о пословању правних лица и предузетника на основу редовних годишњих финансијских извештаја за 2021. годину.

У складу са законом који уређује рачуноводство, укупно 310.365 правних лица и предузетника било је у обавези да те извештаје достави Агенцији, а њих 277.701 их је доставило.

Извештаји су обрађени и објављени, као потпуни и рачунски тачни, за 266.684 правна лица и предузетника и на основу њих су објављени прелиминарни резулати о пословању у 2021. години.

Током 2021. године започет је привредни опоравак после рецесионих кретања у претходној години, изазваних пандемијом корона вируса. Позитивне тенденције присутне су у пословању свих група правних лица и предузетника.

Привреда бележи раст запослености и профитабилности, уз јачање финансијских капацитета. Привредна друштва су пословала са позитивним нето резултатом у износу од  679.904 милиона динара, који је порастао за 79,3%, при чему су увећала обим укупних пословних активности, остваривши укупне приходе од 14.434.273 милиона динара, веће за 17,6% од прошлогодишњих.

Детаљније можете прочитати на линку Прелиминарни подаци о пословању правних лица и предузетника у 2021. години, у одељку Регистри/Финансијски извештаји/ Публикације/Годишњи извештаји о пословању правних лица, предузетника и економских целина/Годишњи извештаји за 2021. годину.

Подсећамо да је од ове године почела пуна примена новог Закона о рачуноводству и да су промењени концепт финансијског извештавања и рокови за достављање извештаја, те да обвезници достављају редовни годишњи финансијски извештај за потребе јавног објављивања и за статистичке потребе најкасније до 31. марта наредне године, а документацију уз те извештаје (укључујући ревизорски извештај) до 30. јуна, док су у складу са претходно важећим прописима достављали одвојено податке за статистичке потребе до 28. фебруара, а потом финансијске извештаје за потребе јавног објављивања до 30. јуна наредне године. Сходно томе, званични подаци о пословању правних лица и предузетника у 2021. години ће бити накнадно објављени.

01. јул 2022. АПР почиње са пружањем услуга бонитета са подацима из финансијских извештаја за 2021. годину 27. јул 2022. Рок за достављање документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај истиче 1. aвгуста