Од 1. јануара 2023. године ступила је на снагу Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре, о чему су обавештени сви привредни субјекти који у Агенцији имају регистровану адресу за пријем електронске поште.

Новом Одлуком прописане су накнаде за нове електронске услуге које Агенција уводи са циљем да електронске пријаве убудуће постепено замене регистрационе пријаве и документацију који су до сада могли да се подносе само у папирном облику. Накнаде за већину постојећих електронских услуга остале су непромењене, као што су накнаде за регистрацију финансијских извештаја, док су остале накнаде за електронске услуге минимално повећане.

Накнаде за послове регистрације и друге услуге које Агенција пружа на основу регистрационих пријава поднетих у папирном облику повећане су у просеку за 6,0% и нису мењане од 2014. године. 

30. децембар 2022. Обавештење о радном времену током државног празника 05. јануар 2023. У току 2022. године регистровано више привредних субјеката него у претходној години