Агенција за привредне регистре (АПР) је закључно са јучерашњим даном завршила са поступком покретања принудне ликвидације код свих 23.048 привредних друштава, код којих су се испунили разлози за принудну ликвидацију прописани Законом о привредним друштвима.

На списку за принудну ликвидацију нашла су се сва привредна друштва која нису до краја пословне 2017. године доставила годишње финансијске извештаје за две узастопне године, 2015. и 2016. годину.

У Регистру привредних субјеката су објављене промене пословног имена код свих привредних друштава код којих je покренута принудна ликвидација, тако што је уз пословно име објављен додатак „у принудној ликвидацији“, док су решења Регистратора за привредне субјекте, о покретању принудне ликвидације, послата поштом, на регистровану адресу наведених субјеката.

Такође, на сајту АПР-а објављени су огласи за повериоце у трајању од 60 дана, након чијег ће истека рока надлежни регистратор, у наредном року од 30 дана, избрисати наведена друштва из Регистра привредних субјеката.

АПР ће наставити са спровођењем поступака принудне ликвидације по службеној дужности и код осталих привредних друштава која испуњавају разлоге прописане чланом 546. Закона о привредним друштвима. 

30. мај 2019. АПР почео са применом законских одредби о принудној ликвидацији привредних друштава по службеној дужности 05. јун 2019. Пословање привреде у 2018. години