„Поступак принудне ликвидације и брисања из Регистра привредних субјеката се спроводи по службеној дужности, без плаћања накнаде за вођење таквог поступка”, рекла је за Танјуг заменик регистратора привредних субјеката Марија Пајић и додала да та друштва за време трајања огласа о принудној ликвидацији могу да исплате своје добављаче и испуне своје обавезе према запосленима.

Да подсетимо, Агенција за привредне регистре (АПР) је покренула принудну ликвидацију 23.000 привредних друштава која нису доставила финансијске извештаје за 2015. и 2016. годину.

„Ради се о привредним друштвима која нису имала никакав интерес да своје пословање одржавају у складу са Законом”, навела је Марија Пајић и прецизирала да та друштва нису била активна, јер нису предавала финансијске извештаје дужи низ година, нити су доставила изјаве о неактивности, чиме су у потпуности занемарила своју законску обавезу и зато су морала  бити уклоњена из правног промета. 

Она је истакла да ће акција бити континуирана и да ће се принудна ликвидација проширити на друштва код којих се стекну и други разлози прописани чланом 547. Закона о привредним друштвима, осим неподношења финансијских извештаја за две узастопне године до краја претходне пословне године.        

Марија Пајић истиче да у друге разлоге спадају они случајеви када друштва остану без законског заступника дуже од три месеца, или када ортачко друштво остане само са једним ортаком.

Она је изразила очекивање да ће се брисањем привредних друштава након спроведене принудне ликвидације смањити број привредних друштава против којих ће АПР подносити пријаве за привредни преступ због неподношења финансијских извештаја.

11. јун 2019. Одржана још једна успешна акција добровољног давања крви у АПР-у 20. јун 2019. Стварне власнике треба да евидентирају сви регистровани субјекти