Агенција за привредне регистре данас је објавила публикацију „Годишњи извештај о пословању привреде у 2022. години”, која садржи анализу успешности пословања и финансијског положаја за 108.856 привредних друштава, као и за 1.508 установа и 113.643 предузетника.

Годишњи извештај је сачињен на основу прелиминарне збирне обраде података из редовних годишњих финансијских извештаја и статистичких извештаја за 2022. годину, који су унети у базу за статистичке потребе, а основни трендови су сагледани према коначним збирно обрађеним подацима из редовних годишњих финансијских извештаја и статистичких извештаја за 2021. годину.

Поред анализе привредних кретања на укупном нивоу, посебан осврт је дат са аспекта концентрације финансијских перформанси према секторима и величини привредних друштава, а приказана је и анализа пословања одређених сегмената привредних друштава – јавних предузећа и привредних друштава у стечају и ликвидацији.

Раст профитабилности привреде током 2022. године праћен је увећањем финансијских капацитета и броја запослених, али и нешто већим нивоом задужености и кумулираног губитка. Кратак осврт на пословање привреде можете прочитати овде.

Годишњи извештај о пословању привреде у 2022. години, са пратећом презентацијом „Пословање привреде у 2022. години” објављени су у одељку Регистри/ Финансијски извештаји/ Публикације/ Годишњи извештаји о пословању правних лица, предузетника и економских целина.

15. јул 2023. У првој половини године повећан број основаних предузетника 25. јул 2023. Већина финансијских институција остварила позитивне резултате у 2022. години