Агенција за привредне регистре објављује макроекономске анализе о пословању правних лица и предузетника, као и економских целина у Републици Србији на основу званичних збирних података о њиховом финансијском положају и успешности пословања.

Макроекономске анализе се израђују у форми годишњих извештаја о пословању правних лица и предузетника, као и економских целина у којима се дају детаљне информације и анализе резултата пословања, структуре пословне имовине и извора финансирања, као и броја правних лица и предузетника, односно економских целина и броја запослених, које су пропраћене одговарајућим графичким и табеларним приказима. Поред анализе података на укупном нивоу и анализе тренда за последње две године, даје се и анализа са аспекта концентрације финансијских перформанси према одређеним нивоима класификације и са аспекта пословања одабраних сегмената.

Са израдом и објављивањем макроекономских анализа почело се у Народној банци Србије од 2003. године, а преласком послова у вези финансијских извештаја и бонитета у Агенцију за привредне регистре, од 2010. године, њихова израда и објављивање настављени су у Агенцији, како би се свим заинтересованим корисницима јасно и разумљиво приказале информације о пословању правних лица и предузетника, као и економских целина и омогућило континуирано сагледавање привредних кретања у земљи, а стручним и научним институцијама дала поуздана основа за даље комплексније анализе и истраживања.

Годишњи извештаји за 2023. годину

Назив Преузимање
Годишњи извештај о пословању привреде у 2023. години
Презентација Пословање привреде у 2023. години
Пословање привреде у 2023. години

Годишњи извештаји за 2022. годину

Назив Преузимање
Годишњи извештај о пословању привреде у 2022. години
Презентација Пословање привреде у 2022. години
Пословање привреде у 2022. години
Годишњи извештај о пословању економских целина у Републици Србији у 2022. години

Годишњи извештаји за 2021. годину

Назив Преузимање
Годишњи извештај о пословању привреде у 2021. години
Презентација Пословање привреде у 2021. години
Прелиминарни подаци о пословању правних лица и предузетника у 2021. години
Годишњи извештај о пословању економских целина у Републици Србији у 2021. години

Годишњи извештаји за 2020. годину

Назив Преузимање
Годишњи извештај о пословању привреде у 2020. години
Презентација Пословање привреде у 2020. години
Годишњи извештај о пословању економских целина у Републици Србији у 2020. години

Годишњи извештаји за 2019. годину

Назив Преузимање
Годишњи извештај о пословању привреде у 2019. години
Презентација Пословање привреде у 2019. години
Годишњи извештај о пословању економских целина у Републици Србији у 2019. години

Годишњи извештаји за 2018. годину

Назив Преузимање
Годишњи извештај о пословању привреде у 2018. години
Презентација Пословање привреде у 2018. години
Годишњи извештај о пословању економских целина у Републици Србији у 2018. години

Годишњи извештаји за 2017. годину

Назив Преузимање
Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2017. години
Презентација Пословање привреде у Републици Србији у 2017. години
Саопштење о пословању економских целина у Републици Србији у 2017. години

Годишњи извештаји за 2016. годину

Назив Преузимање
Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2016. години
Презентација Пословање привреде у Републици Србији у 2016. години
Саопштење о пословању економских целина у Републици Србији у 2016. години

Годишњи извештаји за 2015. годину

Назив Преузимање
Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2015. години
Саопштење о пословању економских целина у Републици Србији у 2015. години

Годишњи извештаји за 2014. годину

Назив Преузимање
Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2014. години
Саопштење о пословању економских целина у Републици Србији у 2014. години
Списак економских целина у 2014. години (матична и зависна правна лица)

Годишњи извештаји за 2013. годину

Назив Преузимање
Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2013. години
Саопштење о пословању финансијских институција у Републици Србији у 2013. години
Саопштење о пословању непрофитних институција у 2013. години
Саопштење о пословању економских целина у Републици Србији у 2013. години
Списак економских целина у 2013. години (матична и зависна правна лица)

Годишњи извештаји за 2012. годину

Назив Преузимање
Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2012. години
Саопштење о пословању финансијских институција у Републици Србији у 2012. години
Саопштење о пословању непрофитних институција у Републици Србији у 2012. години
Саопштење о пословању економских целина у Републици Србији у 2012. години
Списак економских целина у 2012. години (матична и зависна правна лица)

Годишњи извештаји за 2011. годину

Назив Преузимање
Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2011. години
Саопштење о пословању финансијских институција у Републици Србији у 2011. години
Саопштење о пословању непрофитних институција у Републици Србији у 2011. години
Саопштење о пословању економских целина Републици Србији у 2011. години
Списак економских целина у 2011. години (матична и зависна правна лица)

Годишњи извештаји за 2010. годину

Назив Преузимање
Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2010. години
Саопштење о пословању финансијских институција у Републици Србији у 2010. години
Саопштење о пословању непрофитних институција у Републици Србији у 2010. години
Саопштење о пословању економских целина у Републици Србији у 2010. години
Списак економских целина у 2010. години (матична и зависна правна лица)

Годишњи извештаји за 2009. годину

Назив Преузимање
Саопштење о резултатима пословања финансијских институција у Републици Србији оствареним у 2009. години
Саопштење о резултатима пословања привреде у Републици Србији оствареним у 2009. години
Саопштење о резултатима пословања непрофитних институција у Републици Србији оствареним у 2009. години
Саопштење о пословању економских целина у Републици Србији у 2009. години
Списак економских целина у 2009. години (матична и зависна правна лица)

Годишњи извештаји за 2008. годину

Назив Преузимање
Саопштење о резултатима пословања привредних друштава и задруга
Саопштење о резултатима пословања предузетника
Презентација "Привреда Србије у 2008. години према подацима из финансијских извештаја"
Саопштење о оствареним резултатима пословања банака
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за осигурање
Саопштење о оствареним резултатима пословања брокерско-дилерских друштава
Саопштење о оствареним резултатима пословања давалаца финансијског лизинга
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за управљање добровољним пензијским фондовима
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за управљање инвестиционим фондовима и затвореним инвестиционим фондовима
Саопштење о оствареним резултатима пословања других правних лица
Саопштење о оствареним резултатима пословања економских целина
Списак економских целина (матична и зависна правна лица)

Годишњи извештаји за 2007. годину

Назив Преузимање
Саопштење о оствареним резултатима пословања привредних друштава и задруга
Саопштење о оствареним резултатима пословања предузетника
Презентација "Резултати пословања привредних друштава и предузетника у 2007. години"
Саопштење о оствареним резултатима пословања банака
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за осигурање
Саопштење о оствареним резултатима пословања брокерско-дилерских друштава
Саопштење о оствареним резултатима пословања давалаца финансијског лизинга
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за управљање добровољним пензијским фондовима
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за управљање инвестиционим фондовима
Саопштење о оствареним резултатима пословања других правних лица
Саопштење о оствареним резултатима пословања економских целина у Републици Србији (упоредни подаци из консолидованих фин. извештаја за 2006. и 2007.)
Презентација "Резултати пословања економских целина у 2007. години"

Годишњи извештаји за 2006. годину

Назив Преузимање
Саопштење о оствареним резултатима пословања привредних друштава и задруга
Саопштење о оствареним резултатима пословања предузетника
Презентација "Резултати пословања привредних друштава и предузетника у 2006. години"
Саопштење о оствареним резултатима пословања банака и других финансијских организација
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за осигурање
Саопштење о оствареним резултатима пословања брокерско-дилерских друштава
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за управљање добровољним пензијским фондовима
Саопштење о оствареним резултатима пословања давалаца финансијског лизинга
Саопштење о оствареним резултатима пословања других правних лица
Сaoпштење о оствареним резултатима пословања економских целина

Годишњи извештаји за 2005. годину

Назив Преузимање
Саопштење о оствареним резултатима пословања предузећа и задруга
Саопштење о оствареним резултатима пословања предузетника
Саопштење о оствареним резултатима пословања банака и других финансијских организација
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за осигурање
Саопштење о оствареним резултатима пословања брокерско-дилерских друштава
Презентација "Резултати пословања правних лица и предузетника у 2005. години"
Саопштење о оствареним резултатима пословања других правних лица
Саопштење о оствареним резултатима пословања економских целина у 2005. години
Презентација "Резултати пословања економских целина у 2005. години"

Годишњи извештаји за 2004. годину

Назив Преузимање
Саопштење о оствареним резултатима пословања предузећа и задруга
Презентација "Резултати пословања предузећа и задруга у 2004. години"
Саопштење о оствареним резултатима пословања банака и других финансијских организација
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за осигурање
Саопштење о оствареним резултатима пословања брокерско-дилерских друштава
Саопштење о оствареним резултатима пословања предузетника
Саопштење о оствареним резултатима пословања других правних лица

Годишњи извештаји за 2003. годину

Назив Преузимање
Информација о резултатима пословања и финансијском положају правних лица у Републици Србији у 2003. години