Пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2023. годину у законском року је успешно окончан ноћас, 1. априла, у поноћ. Путем посебног информационог система Агенције достављено је око 284.000 захтева за јавно објављивање финансијског извештаја односно документације, од чега се мало више од 89% достављених захтева односи на редован годишњи финансијски извештај, а око 11% на изјаве о неактивности. До сада је Агенција обрадила и на интернет страници, као исправно, објавила око 148.000 извештаја, односно изјава о неактивности.

Подсећамо обвезнике који нису доставили своје извештаје, односно изјаве о неактивности за 2023. годину, у прописаном року, да могу да их доставе Агенцији уз плаћање накнаде за јавно објављивање која је увећана због закашњења, по основу неблаговременог достављања.

Информације о пријему и обради свих врста извештаја за 2023. годину, обвезници могу пратити на страници: Регистри/ Финансијски извештаји/ Јавно објављени финансијски извештаји и остале претраге.

29. март 2024. Законски рок за достављање редовног годишњег финансијског извештаја за 2023. годину истиче 1. априла 2024. године 10. април 2024. Пораст броја регистрованих заложних права у којима су предмет залоге права потраживања, удели и друга имовинска права