Укупна привредна активност у Републици Србији је у 2023. години интензивирана, при чему је раст бруто домаћег производа остао на нивоу из претходне године од 2,5%. По истој стопи, од 2,5%, порасла је и индустријска производња која је у 2022. години расла по стопи од 1,7%.

На позитивна макроекономска кретања указује повећана инвестициона и кредитна активност привредних друштава, на коју је позитивно утицало успоравање инфлационих кретања, која је у прошлој години расла по стопи од 7,6% наспрам 15,1% из 2022. године, као и релативно стабилан девизни курс.

Крајем 2023. године пословну активност су обављала укупно 136.602 привредна друштва, при чему је редован годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре доставило њих 113.714. Од тога, прелиминарном збирном обрадом података обухваћено је 110.808 привредних друштава, чији су подаци унети у базу за статистичке потребе. У тим друштвима било је запослено укупно 1.307.587 радника.

Привредна друштва су увећала обим укупне пословне активности, остваривши укупне приходе од 18,7 милијарди динара, који су за 2,9% већи од прошлогодишњих и укупне расходе од 17,5 милијарди динара, који су за 2,3% већи у односу на 2022. годину.

Погледајте инфографику са осталим подацима о пословању привредних друштава у 2023. години.

26. јун 2024. Рок за достављање документације уз редовни годишњи финансијски извештај истиче 1. јула 12. јул 2024. Позитивни трендови у пословању привреде у 2023. години