Извештаји о финансијском пословању

Назив Преузимање
Извештај о финансијском пословању 2009.
Извештај о финансијском пословању 2010.
Извештај о финансијском пословању 2011.
Извештај о финансијском пословању 2012.
Извештај о финансијском пословању 2013.
Извештај о финансијском пословању 2014.
Извештај о финансијском пословању 2015.
Извештај о финансијском пословању 2016.
Извештај о финансијском пословању 2017.
Извештај о финансијском пословању 2018.
Извештај о финансијском пословању 2019.
Извештај о финансијском пословању 2020.
Извештај о финансијском пословању 2021.
Извештај о финансијском пословању 2022.
Извештај о финансијском пословању 2023.