1. Корисник који нема налог на систему за централизовано пријављивање корисника Агенције за привредне регистре, ради приступа информационом систему потребно је да креира налог (видео упутсво) на порталу за пријављивање корисника Агенције за привредне регистре. Уколико имате креиран налог, али сте заборавили своју лозинку, изаберите линк Заборавили сте Вашу лозинку? (видео упутство) на страници за пријављивање.
  2. Подносилац пријаве за регистрацију може бити пунолетно физичко лице, које поседује квалификовани електронски сертификат (електронски потпис) издат од сертификационог тела у Републици Србији.
  3. За коришћење електронског потписа потребно је да имате инсталиран читач електронских картица.
  4. Поред коришћења електронског потписа за потписивање електронске регистрационе пријаве, исти се користи и за потписивање докумената који могу бити прилози уз електронску пријаву.
  5. Потписивање докумената врши се путем апликације за електронско потписивање, коју уз упутство за коришћење можете преузети посредством следећег линка: https://aplikacije3.apr.gov.rs/ElektronskoPotpisivanje.
  6. Плаћање накнаде за вођење поступка регистрације врши се искључиво електронским путем коришћењем Visa или MasterCard платне картице, о чему је детаљно пружена информација у Tехничком упутству за електронско плаћање накнаде.
  7. Детаљније упознавање са начином коришћења система за подношење електронских пријава за регистрацију предузетника можете погледати овде или прочитати у следећем корисничком упутству.