Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

 

Пријава за упис

Назив Преузимање
Регистрациона пријава оснивања представништва стране задужбине/фондације

Пријава промене

Назив Преузимање
Регистрациона пријава промене података-обавезни подаци
Додатак 01 – Назив представништва
Додатак 02 - Седиште и адреса
Додатак 03 - Подаци о страној задужбини/фондацији (оснивачу)
Додатак 04 - Циљеви стране задужбине/фондације
Додатак 05 - Време трајања
Додатак 06 - Подаци о огранку представништва
Додатак 07 - Подаци о заступнику представништва
Додатак 08 - Забелешке
Додатак 09 - Контакт подаци

Пријава за брисање

Назив Преузимање
Регистрациона пријава брисања из Регистра

Остали обрасци

Назив Преузимање
Захтев за издавање извода о регистрованим подацима
Захтев за издавање преписа решења
Захтев за исправку грешке
Захтев за издавање потврде
Захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава