Оснивачки акти

Назив Преузимање
Оснивачки акт ОД - Уговор о оснивању ОД
Оснивачки акт КД - Уговор о оснивању КД
Оснивачки акт - једночлано ДОО
Оснивачки акт вишечлано ДОО - једнодомни систем
Оснивачки акт вишечлано ДОО - дводомни систем
Оснивачки акт АД

Одлуке

Назив Преузимање
Одлука о промени седишта
Одлука о промени пословног имена
Одлука о промени претежне делатности
Одлука о образовању огранка
Одлука о брисању огранка
Одлука о давању прокуре
Одлука о повећању капитала ДОО
Одлука о промени директора - једнодомни ДОО
Одлука о смањењу капитала ДОО - без промене нето имовине
Одлука о смањењу капитала ДОО
Одлука о именовању чланова надзорног одбора

Акти у поступку ликвидације

Назив Преузимање
Одлука о покретању поступка ликвидације
Почетни ликвидациони извештај
Одлука о окончању поступка ликвидације
Извештај ликвидационог управника
Одлука о расподели ликвидационог остатка
Одлука о чувању документације
Изјава ликвидационог управника
Одлука о обустави поступка ликвидације

Остали акти

Назив Преузимање
Уговор о преносу удела
Статут АД - дводомни систем управљања
Статут АД - једнодомни систем управљања
Уговор о приступању члана и повећању основног капитала новим улогом
Оставка