Osnivački akti

Naziv Preuzimanje
Osnivački akt OD - Ugovor o osnivanju OD
Osnivački akt KD - Ugovor o osnivanju KD
Osnivački akt - jednočlano DOO
Osnivački akt višečlano DOO - jednodomni sistem
Osnivački akt višečlano DOO - dvodomni sistem
Osnivački akt AD

Odluke

Naziv Preuzimanje
Odluka o promeni sedišta
Odluka o promeni poslovnog imena
Odluka o promeni pretežne delatnosti
Odluka o obrazovanju ogranka
Odluka o brisanju ogranka
Odluka o davanju prokure
Odluka o povećanju kapitala DOO
Odluka o promeni direktora - jednodomni DOO
Odluka o smanjenju kapitala DOO - bez promene neto imovine
Odluka o smanjenju kapitala DOO
Odluka o imenovanju članova nadzornog odbora

Akti u postupku likvidacije

Naziv Preuzimanje
Odluka o pokretanju postupka likvidacije
Početni likvidacioni izveštaj
Odluka o okončanju postupka likvidacije
Izveštaj likvidacionog upravnika
Odluka o raspodeli likvidacionog ostatka
Odluka o čuvanju dokumentacije
Izjava likvidacionog upravnika
Odluka o obustavi postupka likvidacije

Ostali akti

Naziv Preuzimanje
Ugovor o prenosu udela
Statut AD - dvodomni sistem upravljanja
Statut AD - jednodomni sistem upravljanja
Ugovor o pristupanju člana i povećanju osnovnog kapitala novim ulogom
Ostavka