Ministarstvo privrede je pripremilo Vodič za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju, kao pomoć registrovanim subjektima u sprovođenju zakonske obaveze.

Za korišćenje same aplikacije vam može biti od koristi Vodič u slikama kao i detaljno Korisničko uputstvo.

Početni korak za korisnike koji prvi put pristupaju sistemu je kreiranje naloga u navedenom sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika. Agencija je kao pomoć pripremila detaljno video uputstvo o kreiranju naloga.

Potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika u elektronskom obliku putem interneta objašnjeno je u Tehničkom uputstvu za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Pitanja vezana za postupak evidentiranja možete slati na elektronsku adresu stvarnovlasnistvo@apr.gov.rs

U slučaju da imate problem sa pristupom aplikaciji za centralizovano prijavljivanje korisnika ili sa elektronskim potpisom, možete kontaktirati tehničku podršku na sd@apr.gov.rs ili pozivom na broj 011 20 20 293.