Preuzimanje obrazaca i obaveznog poziva na broj za uplatu APR naknade

Navedeni obrasci se sa ove stranice preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara koja se uplaćuje na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Registraciona prijava osnivanja preduzetnika

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava osnivanja preduzetnika

Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava promene podataka - obavezni podaci
Dodatak 01 - Poslovno ime/skraćeno poslovno ime
Dodatak 02 - Prevodi poslovnog imena i/ili skraćenog poslovnog imena
Dodatak 03 - Sedište
Dodatak 04 - Početak obavljanja delatnosti
Dodatak 05 - Vreme trajanja preduzetnika
Dodatak 06 - Prekid, odnosno nastavak obavljanja delatnosti preduzetnika
Dodatak 07 - Pretežna delatnost
Dodatak 08 - Promena preduzetnika
Dodatak 09 - Lični podaci registrovanih lica
Dodatak 10 - Poslovođa
Dodatak 11 - Upis/brisanje izdvojenog mesta
Dodatak 12 - Promena podataka o registrovanom izdvojenom mestu
Dodatak 13 - Prokuristi
Dodatak 14 - Zabeležbe
Dodatak 15 - Ograničenja ovlašćenja poslovođe u zastupanju
Dodatak 16 - Elektronska pošta/Kontakt podaci/Adresa za prijem pošte
Dodatak 17 - Status socijalnog preduzetništva

Registraciona prijava brisanja preduzetnika

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava brisanja preduzetnika

Ostali obrasci

Naziv Preuzimanje
Prokura
Opoziv prokure
Ovlašćenje poslovođi
Opoziv ovlašćenja poslovođi
Zahtev za izdavanje izvoda o preduzetniku
Zahtev za ispravku greške
Zahtev za izdavanje potvrde
Zahtev za izdavanje prepisa rešenja
Prijava za rezervaciju naziva
Zahtev za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava