Više zahteva u Centralnoj evidenciji objedinjene procedure za izdavanje e-Dozvola u građevinarstvu

Manje registrovanih založnih prava u prvoj polovini 2023. godine

Struktura poslovnih prihoda i rashoda i pokazatelji profitabilnosti privrednih društava

Poslovanje velikih, srednjih, malih i mikro privrednih društava u 2022. godini