O servis desku

Servis desk je počeo sa radom 2014. godine kao deo Sektora informatike i razvoja Agencije za privredne registre, sa osnovnim zadatkom da pruži tehničku podršku korisnicima i otkloni probleme, koji se mogu javiti pri korišćenju elektronskih usluga koje APR pruža. Servis desk APR-a godišnje reši oko 20.000 imejl prijava i odgovori na oko 15.000 telefonskih poziva. Kontakt podaci za servis desk se nalaze u desnom delu svake stranici naše internet prezentacije (imejl: sd@apr.gov.rs, telefon 011 418 2000).

Tehnička uputstva

Uputstvo za instalaciju NexU-APR, koja je neophodna za elektronsko potpisivanje u aplikacijama APR-a:

Uputstva za instalaciju, podešavanje software-a i elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela:

Tehničko uputstvo za potpisivanje zahteva preko sertifikata u Cloud-u izdatog od Kancelarije za IT eUpravu

Opšte tehničko upustvo za elektronsko potpisivanje u različitim operativnim sistemima (Windows, Linux i MacOS):

Tehničko uputstvo za sastavlјanje i dostavlјanje finansijskih izveštaja:

Pitanja i odgovori

  • Klijentska aplikacija nije pronađena?

Ispod se nalaze instrukcije koje će Vam pomoći u rešenju problema - Nije pronađena klijentska aplikacija za potpisivanje.

Rešenje problema u Chrome-u i Edge-u:

Otvorite novu stranicu (TAB) u Chrome-u i prekopirajte sledeći link:

chrome://flags#allow-insecure-localhost 

 

Zatim stisnite “Enter”na tastaturi.

Iz padajućeg menija sa strane kliknite na “Enable”

Zatim kliknite na “Relaunch” u donjem desno uglu.

Rešenje problema u Firefox-u:

Uđite u Firefox ili Edge i prekopirajte sledeći link u adresu:

https://localhost:9889/favicon.ico

Zatim pritisnite “Enter” na tastaturi.

Javiće Vam da nije bezbedno ali Vi svakako pristupite.

 

Kada to uradite, vratite se na stranicu za potpisivanje, javiće Vam da je NexU-APR aplikacija pronađena.

NAPOMENA:

U oba slučaja NexU-APR aplikacija mora biti pokrenuta.

  • Koji su neophodni tehnički preduslovi za korišćenje eUsluga APR-a?

Neophodno je da imate računar sa pristupom internetu, instaliranu NexU aplikaciju i kvalifikovan elektronski sertifikat. Neophodno je da računar bude podešen za korišćenje sertifikata (sva neophodna uputstva možete naći u prethodnom odeljku Tehnička uputstva).

  • Imam problema sa korišćenjem pretrage podataka na APR-ovoj internet stranici sa inostrane IP adrese. O čemu se radi?

Trenutno, zbog unapređenja sistema zaštite, postoje restrikcije u pretragama sa inostranih IP adresa.

  • Zašto mi se pojavlјuje ReCAPTCHA u toku pretrage podataka na APR-ovoj internet stranici?

Zbog unapređenja sistema zaštite podataka koji su dostupni na sistemu veb pretraga, postavlјene su dodatne zaštitne kontrole koje onemogućavaju neautorizovanu masovnu pretragu i skidanje podataka koje nisu u skladu sa propisanim načinom pregleda i povlačenja dokumenata sa veb portala za pretragu registara.

  • Zašto se ne uklanjaju greške nakon posupanja po instrukcijama na kartici za proveru grešaka i obaveštenja?

Provera grešaka nije automatska kao što je u prošlogodišnjoj aplikaciji bio slučaj, već je potrebno nakon svakog unosa podataka kliknuti na dugme „Proveri greške kako bi se izvršila ponovna validacija zahteva.

 

Ovo dugme za prikaz broja grešaka/upozorenja i validacionih poruka, nalazi se u gornjem desnom uglu ekrana i podeljeno je u sekcije: Provera OBRAZACA, Provera DOKUMENTACIJE i Provera OSTALO. Greške i upozorenja u vezi sa obrascima se takođe prikazuju na kartici Obrasci za unos podataka. Ako postoji bar jedna greška, odgovarajuća sekcija će biti obojena u crveno i neće biti dozvoljeno da se promeni status zahteva u „Spreman za podnošenje“, a nakon toga ni potpisivanje odnosno podnošenje zahteva. Ako postoji bar jedno upozorenje i nema grešaka, odgovarajuća sekcija će biti obojena u žuto. U slučaju da nema ni grešaka ni upozorenja, odgovarajuća sekcija će biti obojena u zeleno i korisnik može da promeni status zahteva u „Spreman za podnošenje“, klikom na ovo dugme (prikazano na slici ispod).

 

 

  •  Šta raditi u situaciji kada aplikacija prikazuje sledeću grešku (slika ispod)?

Na tastaturi istovremeno pritisnite CTRL+SHIFT+DEL. Nakon toga selektujte cookies (kolačiće) i cash (keširane podatke), za vremenski interval stavite Always ili Oduvek i obrišite. Zatvorite pretraživač i ponovo pokrenite. Pokušajte da se prijavite na aplikaciju.

Ovakav problem se, takođe, može rešiti ako se pokuša pristup aplikaciji preko drugog pretraživača, ali je čišćenje najbolje rešenje.

  • Šta radite u situaciji kada dobijete grešku: "Request comes from user Process is not owned by current user"?

Ova greška se pojavljuje kada pokušavate da rešite problem neprepoznavanja NexU aplikacije od strane pretraživača (browser-a) kopiranjem linka https://localhost:9889/favicon.ico  u pretraživač. Ovaj problem najčešće pravi antivirusna zaštita. Da bi ste prevazišli ovaj problem, preuzmite i pokrenite fajl sa ovog link-a. Nakon klika na dugme "Extract" iz instalacije, fajl će biti automatski zamenjen. Zatim ponovo pokrenite NexU aplikaciju preko ikonice na radnoj površini (desktop). Kada se pojavi NexU ikonica u donjem desnom uglu monitora pokrenite potpisivanje na stranici: https://aplikacije3.apr.gov.rs/ElektronskoPotpisivanje