Obaveštenje

Odredbom člana 34a Zakona o javnim agencijama („Sl. glasnik RS“, br. 18/05, 81/05 – ispr. i 47/18) propisano je da se radni odnos na neodređeno vreme u javnoj agenciji zasniva nakon sprovedenog javnog konkursa koji obavlja konkursna komisija, shodno odredbama ovog Zakona koje se odnose na javni konkurs direktora.

Javni konkursi

Agencija za privredne registre objavljuje javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme sa jednim izvršiocem na radnom mestu:

Rok za dostavljanje prijava je 13. jul 2024. godine.

Obaveštenje o obradi ličnih podataka

Obaveštenje o obradi ličnih podataka možete preuzeti ovde.