Preuzimanje obrazaca i obaveznog poziva na broj za uplatu APR naknade

Navedeni obrasci se sa ove stranice preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara koja se uplaćuje na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Registraciona prijava za upis privremene mere

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za upis privremene mere - opšti deo
Upis – Prilog A1 – poseban deo – Izvršni poverilac
Upis – Prilog A2 – poseban deo – Izvršni dužnik
Upis – Prilog B1 – poseban deo – Pokretna stvar koja ima registracionu oznaku/broj
Upis – Prilog B2 – poseban deo - Pokretna stvar koja nema registracionu oznaku/broj
Upis – Prilog B3 – poseban deo – Zbir pokretnih stvari
Upis – Prilog B4 – poseban deo - Pokretna stvar određena po vrsti
Upis – Prilog B5 – poseban deo – Umetnički predmet ili dragocenost
Upis – Prilog B6 – poseban deo – Drugo
Upis – Prilog B7 – poseban deo – Životinja kao predmet zabrane
Upis – Prilog B8 – poseban deo – Nepokretnosti – Zemljište
Upis – Prilog B9 – poseban deo – Nepokretnosti – Objekat
Upis – Prilog B10 – poseban deo – Stvarno pravo na nepokretnosti
Upis – Prilog B11 – poseban deo – Sva pokretna i/ili nepokretna imovina

Izmena i/ili dopuna podataka o registrovanoj privremenoj meri

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za izmenu i/ili dopunu podataka o registrovanoj privremenoj meri – opšti deo
Izmena i/ili dopuna – Prilog A1 – poseban deo - Izvršni poverilac
Izmena i/ili dopuna – Prilog A2 – poseban deo - Izvršni dužnik
Izmena i/ili dopuna – Prilog B1 – poseban deo – Pokretna stvar koja ima registracionu oznaku/broj
Izmena i/ili dopuna – Prilog B2 – poseban deo - Pokretna stvar koja nema registracionu oznaku/broj
Izmena i/ili dopuna – Prilog B3 – poseban deo – Zbir pokretnih stvari
Izmena i/ili dopuna – Prilog B4 – poseban deo - Pokretna stvar određena po vrsti
Izmena i/ili dopuna – Prilog B5 – poseban deo – Umetnički predmet ili dragocenost
Izmena i/ili dopuna – Prilog B6 – poseban deo – Drugo
Izmena i/ili dopuna – Prilog B7 – poseban deo – Životinja kao predmet zabrane
Izmena i/ili dopuna – Prilog B8 – poseban deo – Nepokretnosti – Zemljište
Izmena i/ili dopuna – Prilog B9 – poseban deo – Nepokretnosti – Objekat
Izmena i/ili dopuna – Prilog B10 – poseban deo – Stvarno pravo na nepokretnosti
Izmena i/ili dopuna – Prilog B11 – poseban deo – Sva pokretna i/ili nepokretna imovina
Izmena i/ili dopuna – Prilog V1 – poseban deo – Podaci o vrsti zabrane i vremenu trajanja privremene mere

Registraciona prijava za brisanje podataka o registrovanoj privremenoj meri

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za brisanje podataka o registrovanoj privremenoj meri

Zahtev za izdavanje izvoda/potvrde iz Registra sudskih zabrana

Naziv Preuzimanje
Zahtev za izdavanje izvoda/potvrde iz Registra sudskih zabrana – opšti deo
Izvod/potvrda – Prilog A – poseban deo
Izvod/potvrda – Prilog B – poseban deo
Izvod/potvrda – Prilog V – poseban deo

Ostali obrasci

Naziv Preuzimanje
Zahtev za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava