Preuzimanje obrazaca i obaveznog poziva na broj za uplatu APR naknade

Navedeni obrasci se sa ove stranice preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara koja se uplaćuje na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Registraciona prijava za upis založnog prava

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za upis založnog prava - opšti deo
Upis - Prilog A1 - poseban deo - Založni poverilac
Upis - Prilog A2 - poseban deo - Zalogodavac
Upis - Prilog A3 - poseban deo - Dužnik
Upis - Prilog B1 - poseban deo - Potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom
Upis - Prilog V1 - poseban deo - Pokretna stvar koja ima registarsku oznaku/broj
Upis - Prilog V2 - poseban deo - Pokretna stvar koja nema registarsku oznaku/broj
Upis - Prilog V3 - poseban deo - Zbir pokretnih stvari
Upis - Prilog V4 - poseban deo - Pokretna stvar određena po vrsti
Upis - Prilog V5 - poseban deo - Umetnički predmet ili dragocenost
Upis - Prilog V6 - poseban deo - Ostalo
Upis - Prilog V7 - poseban deo - Životinja kao predmet zaloge
Upis - Prilog V8 - poseban deo - Pravo potraživanja
Upis - Prilog V9 - poseban deo - Udeo u privrednom društvu
Upis - Prilog V10 - poseban deo - Drugo imovinsko pravo
Upis - Prilog G1 - poseban deo - Budući poljoprivredni proizvodi
Upis - Prilog D1 - poseban deo - Drugo

Registraciona prijava za izmenu i/ili dopunu podataka o registrovanoj zalozi

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za izmenu i/ili dopunu podataka- opšti deo
Izmena i/ili dopuna - Prilog A1 - poseban deo - Založni poverilac
Izmena i/ili dopuna - Prilog A2 - poseban deo - Zalogodavac
Izmena i/ili dopuna - Prilog A3 - poseban deo - Dužnik
Izmena i/ili dopuna - Prilog B1 - poseban deo - Potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom
Izmena i/ili dopuna - Prilog V1 - poseban deo - Pokretna stvar koja ima registarsku oznaku/broj
Izmena i/ili dopuna - Prilog V2 - poseban deo - Pokretna stvar koja nema registarsku oznaku/broj
Izmena i/ili dopuna - Prilog V3 - poseban deo - Zbir pokretnih stvari
Izmena i/ili dopuna - Prilog V4 - poseban deo - Pokretna stvar određena po vrsti
Izmena i/ili dopuna - Prilog V5 - poseban deo - Umetnički predmet ili dragocenost
Izmena i/ili dopuna - Prilog V6 - poseban deo - Ostalo
Izmena i/ili dopuna - Prilog V7 - poseban deo - Životinja kao predmet zaloge
Izmena i/ili dopuna - Prilog V8 - poseban deo - Pravo potraživanja
Izmena i/ili dopuna - Prilog V9 - poseban deo - Udeo u privrednom društvu
Izmena i/ili dopuna - Prilog V10 - poseban deo - Drugo imovinsko pravo
Izmena i/ili dopuna - Prilog G1 - poseban deo - Budući poljoprivredni proizvodi
Izmena i/ili dopuna - Prilog D1 - poseban deo - Drugo

Registraciona prijava za upis zabeležbe

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za upis zabeležbe
Upis zabeležbe – Prilog A1 – Zahtev upis zabeležbe – Prilog A1 – Zahtev za objavljivanje obaveštenja o nameri poverioca da svoje dospelo potraživanje namiri iz vrednosti predmeta založnog prava

Registraciona prijava za brisanje zabeležbe

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za brisanje zabeležbe

Registraciona prijava za brisanje registrovane zaloge

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za brisanje registrovane zaloge

Zahtev za objavljivanje dokumenta

Naziv Preuzimanje
Zahtev za objavljivanje dokumenta

Zahtev za izdavanje izvoda/potvrde iz Registra založnog prava

Naziv Preuzimanje
Zahtev za izdavanje izvoda/potvrde - opšti deo
Izvod/potvrda - Prilog A - poseban deo
Izvod/potvrda - Prilog B - poseban deo

Ostali obrasci

Naziv Preuzimanje
Zahtev za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava