Preuzimanje obrazaca i obaveznog poziva na broj za uplatu APR naknade

Navedeni obrasci se sa ove stranice preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara koja se uplaćuje na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Registraciona prijava osnivanja

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava osnivanja

Registraciona prijava promene podataka

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava promene podataka - obavezni podaci
Dodatak 01 - Naziv
Dodatak 02 - Sedište i adresa
Dodatak 03 - Predsednik i/ili drugo lice ovlašćeno za zastupanje
Dodatak 04 - Statut
Dodatak 05 - Vreme trajanja
Dodatak 06 - Upis/brisanje zabeležbe
Dodatak 07 - Račun u banci i/ili kontakt podaci
Dodatak 08 - Pokretanje postupka likvidacije
Dodatak 09 - Obustava postupka likvidacije
Dodatak 10 - Pokretanje postupka stečaja
Dodatak 11 - Obustava stečajnog postupka
Dodatak 12 - Članstvo u savezu ili drugoj asocijaciji

Registraciona prijava brisanja

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava brisanja

Ostali obrasci

Naziv Preuzimanje
Zahtev za izdavanje izvoda o registrovanim podacima
Zahtev za ispravku greške
Prijava za rezervaciju naziva
Zahtev za izdavanje prepisa rešenja
Zahtev za izdavanje potvrde
Zahtev za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava