Opšte informacije

Od 1. januara 2021. godine u Agenciji za privredne registre je omogućeno elektronsko podnošenje svih vrsta registracionih prijava u Registru finansijskog lizinga.

Za podnošenje registracionih prijava i podnesaka elektronskim putem potrebno je da posedujete:

  • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
  • instaliran čitač elektronskih kartica,
  • aplikaciju za elektronsko potpisivanje.

eRegistracija se vrši u aplikaciji Agencije za privredne registre.

Početni korak za korisnike koji prvi put pristupaju sistemu je kreiranje naloga na Portalu eID.gov.rs.

Ukoliko ste sistemu već pristupali, isti korisnički nalog možete iskoristiti za elektronsko podnošenje registracionih prijava i podnesaka za Registar finansijskog lizinga. Potrebno je samo da uneste Vašu elektronsku poštu i lozinku. Za slučaj da ste zaboravili lozinku, pogledajte video uputstvo zaboravlјena lozinka. Prijava APR nalogom biće omogućena do 31.12.2023. godine, a nakon toga će biti dostupna isključivo prijava preko Portala eID.gov.rs.

Detalјno uputstvo o popunjavanju podataka i podnošenju različitih vrsta prijava i podnesaka u elektronskoj formi u Registru finansijskog lizinga, možete pogledati u Uputstvu za korisnike eLizing aplikacije.

Elektronski potpis se koristi za potpisivanje elektronske registracione prijave, ali i za potpisivanje dokumenata koji mogu biti prilozi uz elektronsku prijavu. Potpisivanje dokumenata vrši se putem aplikacije za elektronsko potpisivanje, koju uz uputstvo za korišćenje možete preuzeti ovde

Ukoliko Vam je potrebna tehnička podrška možete se obratiti IT službi APR-a putem mejla sd@apr.gov.rs, ili preko broja telefona 011 418 2000. Za operativnu podršku možete se obratiti Registru putem mejla lizing@apr.gov.rs, ili preko broja telefona 011 635 98 09.