Centralna evidencija privremenih ograničenja prava lica

Donošenjem Zakona o Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre (Službeni glasnik RS, br. 12/2015- u daljem tekstu: zakon) uspostavljena je Centralna evidencija izrečenih mera u kojoj su na jednom mestu sistematizovano prikupljeni podaci o onim privrednim subjektima, odnosno njihovim vlasnicima, direktorima i članovima nadzornih odbora ili drugih organa čije je poslovanje sankcionisano izricanjem krivičnih, prekršajnih ili upravnih sankcija, čime se unapređuje transparentnost poslovanja privrednih subjekata u Republici Srbiji i povećava stepen sigurnosti pravnog prometa svih njegovih učesnika.

Zakon se primenjuje od 1. juna 2016. godine.

Osnovi privremenog ograničenja prava sadrže sledeće mere:

  • zabrane, ograničenja ili mere bezbednosti obavljanja registrovane privredne delatnosti ili poslova;
  • zabrane raspolaganja novčanim sredstvima;
  • zabrane vršenja dužnosti ili poziva odgovornom licu u pravnom licu ili preduzetniku;
  • zabrane ili ograničenja raspolaganja udelima ili druga ograničenja shodno propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava;
  • mere izrečene u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija;
  • mere izrečene u postupku iz nadležnosti organa inspekcijskog nadzora,
  • mere oduzimanja ovlašćenja, licenci, dozvola, odobrenja, koncesija, subvencija, podsticaja ili drugih prava utvrđenih posebnim zakonima;
  • druge mere u skladu sa zakonom.

Identifikacioni podaci o pravnom licu sa privremenim ograničenjem prava objavljuju se na internet strani Agencije za privredne registre, a podaci iz Centralne evidencije koji se odnose na fizička lica kojima su izrečene zabrane i mere bezbednosti u sudskim postupcima nisu javno dostupni i mogu se dati isključivo u skladu sa propisima kojima se uređuje kaznena evidencija.

Obveznici upisa i dostavljanja podataka

Svi državni organi koji imaju određene uloge u sistemu registracije lica sa privremenim ograničenjima prava svrstavaju se u dve osnovne kategorije:

  1. Obveznik dostavljanja podataka o licu sa privremenim ograničenjem jeste nadležni organ koji podatke ili dokumente o licu sa privremenim ograničenjem prava, propisane ovim zakonom, dostavlja Agenciji u elektronskoj formi, putem elektronskih servisa, radi upisa u Centralnu evidenciju;
  2. Obveznik upisa podataka o licu sa privremenim ograničenjem jeste nadležni organ koji podatke o licu sa privremenim ograničenjem prava, propisane ovim zakonom, upisuje putem JPI u Centralnu evidenciju.

Način i uslovi elektronske obrade i korišćenja podataka propisani su podzakonskim aktima ministra nadležnog za poslove privrede.