Automatizovano praćenje promena i preuzimanja podataka iz statusnih registara APR-a realizovano je u obliku veb-servisa za praćenje promena i preuzimanje podataka iz registara Agencije za privredne registre koji godinama uspešno koristi veliki broj korisnika – državni organi, bez naknade, a bankarski sektor i drugi privredni subjekti, uz plaćanje propisane naknade.

Veb-servisom su obuhvaćeni svi javno dostupni podaci u statusnim registrima APR-a (privredna društva, preduzetnici, udruženja, sportska udruženja, zadužbine i fondacije, stečajne mase), dok podaci iz Registra finansijskih izveštaja i drugih registara APR-a još nisu raspoloživi na ovaj način.

Veb-servis ima dve osnovne metode – jedna omogućava praćenje svih promena u zadatom vremenskom periodu (u praksi najčešće na dnevnom nivou), a druga omogućava preuzimanje odabranih grupa podataka za određeni matični broj. Posebna pogodnost je mogućnost povoljne nabavke Inicijalnog seta podataka, na osnovu kog korisnik može svoju bazu podataka o korisnicima i partnerima potpuno uskladiti sa statusnim registrima APR-a.

Korisnicima su trajno na raspolaganju testno i produkciono okruženje ovog veb-servisa.

Naknada za korišćenje veb-servisa obračunava se na kraju svakog meseca, pod uslovima propisanim Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža APR, na koju je saglasnost dala Vlada Republike Srbije.

Korišćenje veb-servisa se obavezno reguliše potpisivanjem tipskog Ugovora o preuzimanju podataka putem veb-servisa.

Detaljnije informacije o ovom veb-servisu i uslovima njegovog korišćenja možete dobiti upućivanjem mejla Odeljenju za isporuke podataka APR-a, na adresu: apr-podaci@apr.gov.rs.