31. januar 2023.

Agencija za privredne registre je od danas, 31. januara 2023. godine, omogućila obveznicima rad u aplikaciji za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije za 2022. godinu, koja je dostupna na portalu Agencije sa eUslugama, kojem se pristupa preko Sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika, u okviru Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS Agencije).

Saznaj više

16. januar 2023.

Od danas je pristup elektronskim uslugama Agencije za privredne registre (APR) omogućen putem naloga sa kojima su se korisnici registrovali na Portalu za elektronsku identifikaciju (eID.gov.rs).

Saznaj više

05. januar 2023.

U Registru privrednih subjekata je na početku 2023. godine registrovano ukupno 435.257 privrednih subjekata na teritoriji Republike Srbije, za 20.552 više nego na početku 2022. godine.

Saznaj više

05. januar 2023.

Od 1. januara 2023. godine stupila je na snagu Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre, o čemu su obavešteni svi privredni subjekti koji u Agenciji imaju registrovanu adresu za prijem elektronske pošte.

Saznaj više