18. maj 2023.

Agencija za privredne registre danas je objavila Mapu Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja (Mapa RegMPRR), na kojoj su prikazane informacije o ulaganjima države, privrednom razvoju i privrednim potencijalima, sa godišnjim podacima za 2022. godinu.

Saznaj više

17. maj 2023.

Agencija je na svom portalu pokrenula novu elektronsku uslugu za registraciju osnivanja privrednih društava, preduzetnika i ostalih privrednih subjekata koji se upisuju u Registar privrednih subjekata, koja omogućava podnošenje prijava putem posebne aplikacije.

Saznaj više

12. maj 2023.

Elektronski servisi „eRegistracija osnivanja privrednog društva”, „eRegistracija osnivanja preduzetnika” i „eRegistracija ponuđača” neće biti dostupni korisnicima od danas, 12. maja, u 13,30 sati, zbog uspostavljanja novih servisa na portalu Agencije za privredne registre.

Saznaj više

27. april 2023.

Obaveštavamo sva matična pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja, dostavljanja i obelodanjivanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu, saglasno Zakonu o računovodstvu, da u sredu, 3. maja 2023. godine, ističe rok za njihovo dostavljanje Agenciji za privredne registre. Izuzetno, za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske, taj rok ističe četiri meseca od datuma bilansa.

Saznaj više