Agencija za privredne registre objavljuje makroekonomske analize o poslovanju pravnih lica i preduzetnika, kao i ekonomskih celina u Republici Srbiji na osnovu zvaničnih zbirnih podataka o njihovom finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja.

Makroekonomske analize se izrađuju u formi godišnjih izveštaja o poslovanju pravnih lica i preduzetnika, kao i ekonomskih celina u kojima se daju detaljne informacije i analize rezultata poslovanja, strukture poslovne imovine i izvora finansiranja, kao i broja pravnih lica i preduzetnika, odnosno ekonomskih celina i broja zaposlenih, koje su propraćene odgovarajućim grafičkim i tabelarnim prikazima. Pored analize podataka na ukupnom nivou i analize trenda za poslednje dve godine, daje se i analiza sa aspekta koncentracije finansijskih performansi prema određenim nivoima klasifikacije i sa aspekta poslovanja odabranih segmenata.

Sa izradom i objavljivanjem makroekonomskih analiza počelo se u Narodnoj banci Srbije od 2003. godine, a prelaskom poslova u vezi finansijskih izveštaja i boniteta u Agenciju za privredne registre, od 2010. godine, njihova izrada i objavljivanje nastavljeni su u Agenciji, kako bi se svim zainteresovanim korisnicima jasno i razumljivo prikazale informacije o poslovanju pravnih lica i preduzetnika, kao i ekonomskih celina i omogućilo kontinuirano sagledavanje privrednih kretanja u zemlji, a stručnim i naučnim institucijama dala pouzdana osnova za dalje kompleksnije analize i istraživanja.

Godišnji izveštaji za 2023. godinu

Naziv Preuzimanje
Godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2023. godini
Prezentacija Poslovanje privrede u 2023. godini
Poslovanje privrede u 2023. godini

Godišnji izveštaji za 2022. godinu

Naziv Preuzimanje
Godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2022. godini
Prezentacija Poslovanje privrede u 2022. godini
Poslovanje privrede u 2022. godini
Godišnji izveštaj o poslovanju ekonomskih celina u Republici Srbiji u 2022. godini

Godišnji izveštaji za 2021. godinu

Naziv Preuzimanje
Godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2021. godini
Prezentacija Poslovanje privrede u 2021. godini
Preliminarni podaci o poslovanju pravnih lica i preduzetnika u 2021. godini
Godišnji izveštaj o poslovanju ekonomskih celina u Republici Srbiji u 2021. godini

Godišnji izveštaji za 2020. godinu

Naziv Preuzimanje
Godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2020. godini
Prezentacija Poslovanje privrede u 2020. godini
Godišnji izveštaj o poslovanju ekonomskih celina u Republici Srbiji u 2020. godini

Godišnji izveštaji za 2019. godinu

Naziv Preuzimanje
Godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2019. godini
Prezentacija Poslovanje privrede u 2019. godini
Godišnji izveštaj o poslovanju ekonomskih celina u Republici Srbiji u 2019. godini

Godišnji izveštaji za 2018. godinu

Naziv Preuzimanje
Godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2018. godini
Prezentacija Poslovanje privrede u 2018. godini
Godišnji izveštaj o poslovanju ekonomskih celina u Republici Srbiji u 2018. godini

Godišnji izveštaji za 2017. godinu

Naziv Preuzimanje
Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2017. godini
Prezentacija Poslovanje privrede u Republici Srbiji u 2017. godini
Saopštenje o poslovanju ekonomskih celina u Republici Srbiji u 2017. godini

Godišnji izveštaji za 2016. godinu

Naziv Preuzimanje
Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2016. godini
Prezentacija Poslovanje privrede u Republici Srbiji u 2016. godini
Saopštenje o poslovanju ekonomskih celina u Republici Srbiji u 2016. godini

Godišnji izveštaji za 2015. godinu

Naziv Preuzimanje
Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2015. godini
Saopštenje o poslovanju ekonomskih celina u Republici Srbiji u 2015. godini

Godišnji izveštaji za 2014. godinu

Naziv Preuzimanje
Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2014. godini
Saopštenje o poslovanju ekonomskih celina u Republici Srbiji u 2014. godini
Spisak ekonomskih celina u 2014. godini (matična i zavisna pravna lica)

Godišnji izveštaji za 2013. godinu

Naziv Preuzimanje
Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2013. godini
Saopštenje o poslovanju finansijskih institucija u Republici Srbiji u 2013. godini
Saopštenje o poslovanju neprofitnih institucija u 2013. godini
Saopštenje o poslovanju ekonomskih celina u Republici Srbiji u 2013. godini
Spisak ekonomskih celina u 2013. godini (matična i zavisna pravna lica)

Godišnji izveštaji za 2012. godinu

Naziv Preuzimanje
Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2012. godini
Saopštenje o poslovanju finansijskih institucija u Republici Srbiji u 2012. godini
Saopštenje o poslovanju neprofitnih institucija u Republici Srbiji u 2012. godini
Saopštenje o poslovanju ekonomskih celina u Republici Srbiji u 2012. godini
Spisak ekonomskih celina u 2012. godini (matična i zavisna pravna lica)

Godišnji izveštaji za 2011. godinu

Naziv Preuzimanje
Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2011. godini
Saopštenje o poslovanju finansijskih institucija u Republici Srbiji u 2011. godini
Saopštenje o poslovanju neprofitnih institucija u Republici Srbiji u 2011. godini
Saopštenje o poslovanju ekonomskih celina Republici Srbiji u 2011. godini
Spisak ekonomskih celina u 2011. godini (matična i zavisna pravna lica)

Godišnji izveštaji za 2010. godinu

Naziv Preuzimanje
Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2010. godini
Saopštenje o poslovanju finansijskih institucija u Republici Srbiji u 2010. godini
Saopštenje o poslovanju neprofitnih institucija u Republici Srbiji u 2010. godini
Saopštenje o poslovanju ekonomskih celina u Republici Srbiji u 2010. godini
Spisak ekonomskih celina u 2010. godini (matična i zavisna pravna lica)

Godišnji izveštaji za 2009. godinu

Naziv Preuzimanje
Saopštenje o rezultatima poslovanja finansijskih institucija u Republici Srbiji ostvarenim u 2009. godini
Saopštenje o rezultatima poslovanja privrede u Republici Srbiji ostvarenim u 2009. godini
Saopštenje o rezultatima poslovanja neprofitnih institucija u Republici Srbiji ostvarenim u 2009. godini
Saopštenje o poslovanju ekonomskih celina u Republici Srbiji u 2009. godini
Spisak ekonomskih celina u 2009. godini (matična i zavisna pravna lica)

Godišnji izveštaji za 2008. godinu

Naziv Preuzimanje
Saopštenje o rezultatima poslovanja privrednih društava i zadruga
Saopštenje o rezultatima poslovanja preduzetnika
Prezentacija "Privreda Srbije u 2008. godini prema podacima iz finansijskih izveštaja"
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja banaka
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja društava za osiguranje
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja brokersko-dilerskih društava
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja davalaca finansijskog lizinga
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja društava za upravljanje investicionim fondovima i zatvorenim investicionim fondovima
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja drugih pravnih lica
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja ekonomskih celina
Spisak ekonomskih celina (matična i zavisna pravna lica)

Godišnji izveštaji za 2007. godinu

Naziv Preuzimanje
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava i zadruga
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja preduzetnika
Prezentacija "Rezultati poslovanja privrednih društava i preduzetnika u 2007. godini"
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja banaka
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja društava za osiguranje
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja brokersko-dilerskih društava
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja davalaca finansijskog lizinga
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja društava za upravljanje investicionim fondovima
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja drugih pravnih lica
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja ekonomskih celina u Republici Srbiji (uporedni podaci iz konsolidovanih fin. izveštaja za 2006. i 2007.)
Prezentacija "Rezultati poslovanja ekonomskih celina u 2007. godini"

Godišnji izveštaji za 2006. godinu

Naziv Preuzimanje
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava i zadruga
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja preduzetnika
Prezentacija "Rezultati poslovanja privrednih društava i preduzetnika u 2006. godini"
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja banaka i drugih finansijskih organizacija
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja društava za osiguranje
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja brokersko-dilerskih društava
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja davalaca finansijskog lizinga
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja drugih pravnih lica
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja ekonomskih celina

Godišnji izveštaji za 2005. godinu

Naziv Preuzimanje
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja preduzeća i zadruga
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja preduzetnika
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja banaka i drugih finansijskih organizacija
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja društava za osiguranje
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja brokersko-dilerskih društava
Prezentacija "Rezultati poslovanja pravnih lica i preduzetnika u 2005. godini"
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja drugih pravnih lica
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja ekonomskih celina u 2005. godini
Prezentacija "Rezultati poslovanja ekonomskih celina u 2005. godini"

Godišnji izveštaji za 2004. godinu

Naziv Preuzimanje
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja preduzeća i zadruga
Prezentacija "Rezultati poslovanja preduzeća i zadruga u 2004. godini"
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja banaka i drugih finansijskih organizacija
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja društava za osiguranje
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja brokersko-dilerskih društava
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja preduzetnika
Saopštenje o ostvarenim rezultatima poslovanja drugih pravnih lica

Godišnji izveštaji za 2003. godinu

Naziv Preuzimanje
Informacija o rezultatima poslovanja i finansijskom položaju pravnih lica u Republici Srbiji u 2003. godini