Broj računa, model i poziv na broj

Uplate naknada za izvode, potvrde, prepise rešenja i kopije dokumenata vrše se na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

IZDAVANJE IZVODA, POTVRDA, PREPISA REŠENJA I KOPIJA DOKUMENATA

Izvod po Fl. broju

Izvod iz Registra je javna isprava koja sadrži sve registrovane podatke o konkretnom ugovoru o finansijskom lizingu, prema stanju u trenutku izdavanja. Ovakav izvod ima snagu izvršne isprave.

Na internet strani Registra, u odeljku „Obrasci”, istaknut je obrazac Zahtev za izdavanje izvoda/potvrde iz Registra finansijskog lizinga.

Uz zahtev se obavezno prilaže dokaz o uplati naknade.

Naknada za izdavanje izvoda iz Registra iznosi 1.900,00 dinara u pairnoj formi, a u elektronskoj 1.700,00 dinara.

Zahtev može podneti svako zainteresovano lice.

Zahtev se može podneti neposredno u sedištu Agencije za privredne registre, u Beogradu, ul. Brankova br. 25, u nekoj od trinaest organizacionih jedinica, ili poslati poštom.

Adrese organizacionih jedinica istaknute su u odeljku „Kontakti”.

Izvod se izdaje u roku od dva radna dana od dana prijema zahteva, a ukoliko se podnosi lično u sedištu Agencije za privredne registre u Beogradu, preuzima se odmah.

Navedeni zahtev se iz odeljka „Obrasci” preuzima besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre i njenim organizacionim jedinicama preuzima uz naknadu od 120,00 dinara.

Potvrda

Potvrda je javna isprava, kojom se potvrđuje da je određena pokretna stvar ili nepokretnost registrovana kao predmet lizinga, odnosno da je određeno lice registrovano kao primalac lizinga, uz navođenje osnovnih podataka o registrovanom ugovoru o finansijskom lizingu, ili kojom se potvrđuje da određena pokretna stvar ili nepokretnost nije registrovana kao predmet lizinga, odnosno da određeno lice nije registrovano kao primalac lizinga.

Potvrdom se potvrđuje i da je podatak ili dokument bio registrovan, odnosno da Registar sadrži određen dokument.

Na internet strani Registra, u odeljku „Obrasci”, istaknut je obrazac Zahtev za izdavanje izvoda/potvrde iz Registra finansijskog lizinga.

Uz zahtev se obavezno prilaže dokaz o uplati naknade.

Naknada za izdavanje potvrda iz Registra iznosi:

  • za izdavanje potvrde da su podaci o konkretnom subjektu ili predmetu sadržani u Registru, uz navođenje broja pod kojim je traženi podatak registrovan i osnovnih podataka o predmetu registracije u papirnoj formi 1.600,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.500,00 dinara, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet, odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara za potvrdu u papirnoj formi, a u elektronskoj formi za 200,00 dinara;

  • za izdavanje potvrde o tome da Registar ne sadrži podatke o finansijskom lizingu na određenoj stvari u papirnoj formi 1.100,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.000,00 dinara pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet, odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara za potvrdu u papirnoj formi, a u elektronskoj formi za 200,00 dinara;

  • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i potvrde o ranije registrovanim podacima, u papirnoj formi 1.100,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.000,00 dinara po upisu.

Ako se potvrda izdaje za veći broj subjekata, pokretnih ili nepokretnih stvari, pri čemu se istom potvrđuje da su određeni subjekti, pokretne ili nepokretne stvari sadržani u registru, a neki nisu, za izdavanje potvrde plaća se naknada od 1.600,00 dinara za potvrdu u papirnoj formi, odnosno 1.500,00 dinara za potvrdu u elektronskoj formi, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih ili nepokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara za potvrdu u papirnoj formi, a u elektronskoj formi za 200,00 dinara.

Zahtev može podneti svako zainteresovano lice.

Zahtev se može podneti neposredno u sedištu Agencije za privredne registre, u Beogradu, ul. Brankova br. 25, u nekoj od trinaest organizacionih jedinica, ili poslati poštom.

Adrese organizacionih jedinica istaknute su u odeljku „Kontakti”.

Potvrda se izdaje u roku od dva radna dana od dana prijema zahteva.

Navedeni zahtev se iz odeljka „Obrasci” preuzima besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre i njenim organizacionim jedinicama preuzima uz naknadu od 120,00 dinara.

Prepis rešenja 

Zahtev za izdavanje prepisa rešenja iz Registra finansijskog lizinga sačinjava se u slobodnoj formi i mogu ga podneti  ugovorne strane i druga lica koja imaju pravni interes.

Zahtev se može podneti neposredno u sedištu Agencije za privredne registre, u Beogradu, ul. Brankova br. 25, u nekoj od trinaest organizacionih jedinica, ili poslati poštom.

Adrese organizacionih jedinica istaknute su u odeljku „Kontakti”.

Uz zahtev se obavezno prilaže dokaz o uplati naknade.

Naknada za izdavanje prepisa rešenja iznosi 1.900,00 dinara u papirnoj formi, a u elektronskoj formi 1.700,00 dinara.

Prepis rešenja se izdaje u roku od dva radna dana od dana prijema zahteva, a ukoliko se podnosi lično u sedištu Agencije za privredne registre u Beogradu, preuzima se odmah.

Izdavanje kopija dokumenata i uvid u arhivu

Zainteresovano lice može tražiti i izdavanje kopija dokumenata na osnovu kojih je izvršena registracija ili brisanje podataka iz Registra. Više informacija možete dobiti u odeljku „Arhiva”.