Internet stranica (sajt) Agencije za privredne registre (APR)

Internet stranica Agencije za privredne registre (APR) namenjena je opštem informisanju javnosti o nadležnostima i poslovima Agencije, uslugama i servisima za korisnike.

Agencija objavljuje i ažurira sve propise i podzakonska akta koji čine pravni okvir na osnovu koga su definisane nadležnosti i poslovi Agencije. Na osnovu navedenih propisa, objavljuju se uputstva o pojedinačnim procedurama i dokumentaciji koju je neophodno podneti radi sprovođenja postupka registracije.

Takođe, redovno se objavljuju i ažuriraju propisani obrasci na osnovu kojih se pokreću postupci registracije i evidencije, naručuju usluge i koriste servisi iz Agencije. Uz to, objavljeni su i najbolji primeri akata koji mogu poslužiti kao modeli za sačinjavanje dokumentacije koja se podnosi prilikom registracije.

Objavljivanjem pravovremenih i pouzdanih informacija, sajt Agencije predstavlja svojevrsnu pomoć korisnicima u lakšem razumevanju oblasti kojima se bavi Agencija, pod uslovom da ih se korisnici dosledno pridržavaju. Sajt nema svrhu pružanja besplatne pravne pomoći, niti zamenjuje odluke registratora.

Osim informativnog karaktera, Agencija uz pomoć sajta ispunjava i zakonsku obavezu-obezbeđuje javnost i dostupnost podataka i dokumenata iz registara. Preko javne pretrage podataka, korisnicima je obezbeđen slobodan pristup podacima i dokumentima iz registara. Stavljanjem registara na uvid javnosti, Agencija obezbeđuje uslove da se treća lica upoznaju sa činjenicama iz registara u čiju se tačnost mogu pouzdati.

Budući da vodi registre i evidencije kao jedinstvene, centralne i elektronske baze podataka i dokumenata koji su zakonima propisani kao predmet registracije, Agencija ima pravo koje joj pripada kao proizvođaču baza podataka, u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima.

Način korišćenja podataka i dokumenata iz registara utvrđen je propisima, a kriterijume  za pretraživanje podataka jasno je utvrdila Agencija koja je vlasnik softvera na osnovu kojih se vode registri i evidencije, odnosno objavljuju podaci i dokumenta.

Agencija će sprečavati svaki pokušaj zloupotrebe u korišćenju sajta i pretraga podataka, na osnovu zakonskih ovlašćenja i informacionih tehnologija koje joj stoje na raspolaganju.

Posebna pažnja posvećena je zaštiti bezbednosti, integriteta i funkcionalnosti baza podataka  koji su, takođe, uređeni ovim pravilima korišćenja internet stranice Agencije.                 

Pravila korišćenja

Saglasni ste da ćete sajt APR-a koristiti u zakonskim okvirima.

Sajt se ne sme koristiti  za:

  • slanje, objavljivanje ili korišćenje materijala koji su agresivni, uvredljivi, klevetnički, nedolični, nepristojni, preteći ili nezakoniti i koji krše autorska prava, poverljivost, privatnost i druga prava;
  • širenje lančanih pisama, spamova, neželjene pošte ili za štetno i zlonamerno ponašanje koje izaziva, ili može izazvati, štetu, uznemiravanje, neprijatnosti ili strah prilikom njegovog korišćenja.

Ne smete da zaobiđete, niti da pokušate da zaobiđete, mere bezbednosti niti da menjate sadržaje na sajtu, osim ako to nije izričito dozvoljeno. Sadržaji se na sajtu objavljuju, redovno ažuriraju i uklanjaju bez prethodne najave, tako da korisnici sami snose odgovornost ukoliko preuzeti ili sačuvani sadržaj nije ažuran. Ovo je naročito važno za korišćenje, odnosno preuzimanje registracionih prijava i obrazaca.

Za preuzimanje podataka sa sajta APR-a, a posebno rezultata pretraga, nije dozvoljeno korišćenje automatskih alata („web robots“), pa će u slučaju njihove upotrebe i drugih zloupotreba Agencija primeniti odgovarajuće mere za zaštitu svog informacionog sistema. Ove mere mogu uključiti automatsko blokiranje pristupa korisniku sa određene adrese i druge postupke koji su joj na raspolaganju.

Možete pogledati, kopirati ili odštampati strane sa ovog sajta isključivo za lične, nekomercijalne svrhe. U suprotnom, ne možete koristiti, menjati, reprodukovati, distribuirati ili objavljivati informacije sa ovog sajta bez izričite dozvole Agencije.

Zadržavamo pravo da isključimo određene korisnike sa servisa na sajtu APR-a, kao i da uklonimo podatke o njima, ukoliko zloupotrebljavaju sajt (što podrazumeva pre svega hakerisanje, prevare ili širenje računarskih virusa). Takođe, možemo i menjati servise bez prethodnog upozorenja što može da podrazumeva i uklanjanje servisa u bilo koje vreme.

Zvanična internet stranica APR-a može da sadrži linkove ka drugim sajtovima. Linkovani sajtovi nisu pod kontrolom APR-a, niti APR odgovara za njihov sadržaj (uključujući, bez ograničenja, sve linkove koje sadrži linkovani sajt ili sve izmene i unošenja novih verzija linkovanih sajtova). APR nije odgovorna za bilo koji oblik prenosa primljenog sadržaja sa drugog linkovanog sajta. APR obezbeđuje ove linkove korisnicima samo kao pogodnost, tako da postavljanje ovih linkova na zvaničnom sajtu APR-a ne podrazumeva udruživanja APR-a sa drugim sajtovima.

Agencija ne odgovara za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posledičnu ili drugu štetu nastalu korišćenjem ovog sajta ili drugih linkovanih sajtova.

Sigurnost i praćenje podataka

Zvanični sajt APR-a zadržava pravo da sakuplja sledeće informacije o svojim korisnicima:

  • ime domena sa kog je pristupljeno sajtu,
  • IP adresu sa koje je pristupljeno sajtu,
  • datum i vreme pristupa sajtu,
  • adresa (takođe poznata kao URL adresa) sa koje je kliknuto/ pristupljeno na link za pristup sajtu APR-a.

U cilju sigurnosti sajta, sav saobraćaj na mreži se prati kako bi se identifikovali neovlašćeni pokušaji postavljanja ili promene informacija, kao i pokušaji kriminalnih aktivnosti. Navigacijske informacije mogu da se koriste za dobijanje podatka u istragama lica ovlašćenih za sprovođenje zakona i na osnovu zahteva pravnog postupka.

Štaviše, da bi se od neovlašćene upotrebe zaštitio zvanični sajt APR-a i informacioni sistem koji podržava sajt i da bi se osiguralo njegovo pravilno funkcionisanje, pristup pojedinaca ovom sajtu i informacionom sistemu se prati i evidentira od strane ovlašćenog osoblja. Svako ko koristi ovaj sajt i informacioni sistem koji podržava sajt, izričito pristaje na ovakvo nadgledanje i, ukoliko ono pokaže zloupotrebu ili kriminalne radnje, može se iskoristiti za prijavu nadležnim organima. Neovlašćeni pokušaji da se postavi ili promeni sadržaj sajta, ili se na drugi način prouzrokuje šteta na sajtu ili računarskom sistemu, strogo su zabranjeni i kažnjivi zakonom.