Agencija za privredne registre je uspešno prošla eksternu proveru Sistema za upravlјanje sigurnošću informacija i time se sertifikovala prema standardu ISO/IEC 27001:2013. 

Ovaj sertifikat o dodatoj vrednosti, stečen sredinom januara 2022. godine, potvrda je da Agencija:

  • pruža korisnicima i zainteresovanim stranama poverenje u pogledu zaštite informacija,
  • podržava usklađenost sa relevantnim zakonima i propisima,
  • pokazuje kredibilitet i poverenje,
  • smanjuje pojavu rizika u poslovanju,
  • izgrađuje bezbednosnu kulturu,
  • podiže svest o bezbednosti informacija,
  • pokazuje posvećenost bezbednosti informacija na svim nivoima u organizaciji,
  • promoviše stalno pobolјšanje u oblasti bezbednosti informacija,
  • štiti organizaciju, imovinu i zainteresovane strane.