Poštovani korisnici, od ponedeljka 18. decembra 2023. godine Registar založnog prava je prešao na unapređenu verziju softvera. Ukoliko budete imali problema prilikom korišćenja aplikacije eZaloga za elektronsko podnošenje registracionih prijava, molimo vas da se obratite timu tehničke podrške, na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs ili Registru založnog prava na adresu zaloga@apr.gov.rs. Takođe vas molimo da u narednih nekoliko dana, prilikom pretraživanja podataka Registra založnog prava po podacima o imenu i prezimenu fizičkog lica ili predmetu založnog prava koji su opisnog karaktera (naziv, vrsta, sorta, i sl), pretragu vršite i po ćiriličnom i po latiničnom pismu.

Opšte informacije

Od 1. jula 2022. godine omogućeno je elektronsko podnošenje svih vrsta registracionih prijava u Registru založnog prava.

Za podnošenje registracionih prijava i podnesaka elektronskim putem potrebno je da posedujete:

• kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
• instaliran čitač elektronskih kartica,
• aplikaciju za elektronsko potpisivanje.

eRegistracija se vrši u aplikaciji Agencije za privredne registre.

Početni korak za korisnike koji prvi put pristupaju sistemu je kreiranje naloga na Portalu eID.gov.rs.

Ukoliko ste isti korisnički nalog kreirali za potrebe elektronskog podnošenja zahteva u drugim registrima Agencije za privredne registre, isti korisnički nalog možete koristiti za elektronsko podnošenje registracionih prijava i podnesaka Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima. Potrebno je samo da uneste Vašu elektronsku poštu i lozinku. Za slučaj da ste zaboravili lozinku, pogledajte video uputstvo zaboravljena lozinkaPrijava APR nalogom biće omogućena do 31.12.2023. godine, a nakon toga će biti dostupna isključivo prijava preko Portala eID.gov.rs.

Detaljno uputstvo za popunjavanje podataka i podnošenje različitih vrsta prijava i podnesaka u elektronskoj formi u Registru založnog prava, možete pogledati u Uputstvu za korisnike eZaloga aplikacije.

Elektronski potpis se koristi za potpisivanje elektronske registracione prijave, ali i za potpisivanje dokumenata koji mogu biti priloženi uz elektronsku prijavu. Potpisivanje dokumenata vrši se putem aplikacije za elektronsko potpisivanje koju, uz uputstvo za korišćenje, možete preuzeti posredstvom ovde

Ukoliko Vam je potrebna tehnička podrška možete se obratiti IT službi APR-a putem mejla sd@apr.gov.rs ili preko broja telefona 011 418 2000. Za operativnu podršku možete se obratiti Registru putem mejla zaloga@apr.gov.rs.