Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

 

Регистрациона пријава за упис привремене мере

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за упис привремене мере - општи део
Упис – Прилог А1 – посебан део – Извршни поверилац
Упис – Прилог А2 – посебан део – Извршни дужник
Упис – Прилог Б1 – посебан део – Покретна ствар која има регистрациону ознаку/број
Упис – Прилог Б2 – посебан део - Покретна ствар која нема регистрациону ознаку/број
Упис – Прилог Б3 – посебан део – Збир покретних ствари
Упис – Прилог Б4 – посебан део - Покретна ствар одређена по врсти
Упис – Прилог Б5 – посебан део – Уметнички предмет или драгоценост
Упис – Прилог Б6 – посебан део – Друго
Упис – Прилог Б7 – посебан део – Животиња као предмет забране
Упис – Прилог Б8 – посебан део – Непокретности – Земљиште
Упис – Прилог Б9 – посебан део – Непокретности – Објекат
Упис – Прилог Б10 – посебан део – Стварно право на непокретности
Упис – Прилог Б11 – посебан део – Сва покретна и/или непокретна имовина

Измена и/или допуна података о регистрованој привременој мери

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за измену и/или допуну података о регистрованој привременој мери – општи део
Измена и/или допуна – Прилог А1 – посебан део - Извршни поверилац
Измена и/или допуна – Прилог А2 – посебан део - Извршни дужник
Измена и/или допуна – Прилог Б1 – посебан део – Покретна ствар која има регистрациону ознаку/број
Измена и/или допуна – Прилог Б2 – посебан део - Покретна ствар која нема регистрациону ознаку/број
Измена и/или допуна – Прилог Б3 – посебан део – Збир покретних ствари
Измена и/или допуна – Прилог Б4 – посебан део - Покретна ствар одређена по врсти
Измена и/или допуна – Прилог Б5 – посебан део – Уметнички предмет или драгоценост
Измена и/или допуна – Прилог Б6 – посебан део – Друго
Измена и/или допуна – Прилог Б7 – посебан део – Животиња као предмет забране
Измена и/или допуна – Прилог Б8 – посебан део – Непокретности – Земљиште
Измена и/или допуна – Прилог Б9 – посебан део – Непокретности – Објекат
Измена и/или допуна – Прилог Б10 – посебан део – Стварно право на непокретности
Измена и/или допуна – Прилог Б11 – посебан део – Сва покретна и/или непокретна имовина
Измена и/или допуна – Прилог В1 – посебан део – Подаци о врсти забране и времену трајања привремене мере

Регистрациона пријава за брисање података о регистрованој привременој мери

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за брисање података о регистрованој привременој мери

Извод/потврда

Назив Преузимање
Захтев за издавање извода/потврде из Регистра судских забрана – општи део
Извод/потврда – Прилог А – посебан део
Извод/потврда – Прилог Б – посебан део
Извод/потврда – Прилог В – посебан део

Остали обрасци

Назив Преузимање
Захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава