Општа упутства

У складу са Законом о централној евиденцији стварних власника, на захтев заинтересованог лица Агенција издаје:

  1. извод из Централне евиденције о подацима о стварним власницима регистрованог субјекта;
  2. потврду из Централне евиденције о историјским подацима о стварним власницима регистрованог субјекта (потврда за регистрованог субјекта);
  3. потврду из Централне евиденције да је неко физичко лице уписано или је било уписано као стварни власник регистрованог субјекта (потврда за физичко лице).

Захтев се подноси електронски, у систему Агенције или у папирној форми на понуђеном обрасцу.

Уколико се захтев подноси електронски, накнада за издавање извода или потврде се плаћа електронски (искључиво картицом у систему за електронска плаћања Агенције за привредне регистре).

Уколико се захтев подноси у писаној форми, уз исти се прилаже и доказ о уплати накнаде за издавање извода, односно потврде.

Документ се издаје у форми електронског документа или у папирној форми.

Законски рок за издавање извода или потврде у папирној форми је 2 дана од дана подношења захтева, али се у пракси извод добија одмах у Агенцији (односно њеним организационим јединицама) ако се захтев преда лично и уколико је приложен исправан доказ о уплати.

Извод или документ, који се купује преко система у форми електронског документа, можете преузети одмах након извршеног плаћања.

  • Накнада за издавање извода у форми електронског документа износи 1.700,00 динара.
  • Накнада за издавање извода у папирној форми износи 1.900,00 динара.
  • Накнада за издавање потврде из Централне евиденције стварних власника у папирној форми износи 1.100,00 динара по стварном власнику, а у електронској форми износи 1.000,00 динара по стварном власнику.

Захтев за издавање извода или потврде може да поднесе било које заинтересовано лице, а документ преузима подносилац, односно лице које он за то овласти.

Електронско подношење захтева за издавање извода или потврда

Почетни корак за кориснике који први пут приступају систему је креирање налога на Порталу eID.gov.rs

Уколико сте систему већ приступали, исти кориснички налог можете искористити за електронско подношење захтева. Потребно је само да унесте Вашу електронску пошту и лозинку. Пријава АПР налогом биће омогућена до 31.12.2023. године, а након тога ће бити доступна искључиво пријава преко Портала eID.gov.rs.

Након што приступите наведеном систему потребно је да од понуђених апликација којима имате приступ изаберете „Евиденција стварних власника“, па опцију „Изводи и потврде“. Затим бирате тип документа који вам је потребан, а апликација нуди опцију „Куповина“. Након што унесете неопходне податке можете бирати и тип документа.

Плаћање накнаде за услугу обраде захтева врши се искључиво у систему - Visa, MasterCard или Dina платном картицом. Плаћање је детаљније објашњено у Техничком упутству за електронско плаћање накнаде.

  • Накнада за издавање извода у форми електронског документа износи 1.700,00 динара.
  • Накнада за издавање извода у папирној форми износи 1.900,00 динара.
  • Накнада за издавање потврде из Централне евиденције стварних власника у папирној форми износи 1.100,00 динара по стварном власнику, а у електронској форми износи 1.000,00 динара по стварном власнику.