Регистар туризма је почео са радом 01.01.2010. године, у складу са одредбом члана 137. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/2010, 99/2011 – др. закон).

Овај Регистар, као јединствена, електронска, централна, јавна база података о регистрованим и/или евидентираним субјектима који обављају послове из области туризма, значајно доприноси праћењу, анализама и развоју туризма, од чега вишеструке користи имају сви заинтересовани за ову привредну грану:

 • домаћа и страна физичка лица као корисници туристичких услуга,
 •  приватни сектор као пружаоци тих услуга и
 •  јавни сектор као креатор политике и стратегије туризма у Србији.

У Регистру туризма се региструју:

 • туристичке агенције организатори туристичког путовања,
 • туристичке агенције посредници у продаји туристичког путовања

У Регистру туризма се евидентирају:

 •  управљачи туристичких простора;
 •  туристичка места;
 •  дестинацијске менаџмент организације;
 •  дестинацијске менаџмент компаније;
 •  професионални организатор конгреса;
 •  туристичке организације;
 •  угоститељи;
 •  категорисани и некатегорисани угоститељски објекти;
 •  лица која пружају услуге у домаћој радиности;
 •  лица која пружају услуге у сеоским туристичким домаћинствима;
 •  пружаоци наутичких услуга;
 • категорисани и некатегорисани објекти наутичког туризма;
 • пружаоци ловнотуристичких услуга;
 • категорисани и некатегорисани објекти ловног туризма;
 • туристички водичи;
 • локални туристички водичи;
 • туристички пратиоци;
 • туристички аниматори;
 • привредни субјекти који пружају услуге изнајмљивања возила (рент-а-цар) и услуге изнајмљивања возила са услугама возача (лимо сервице).