Аутоматизовано праћење промена и преузимања података из статусних регистара АПР реализовано је у облику "Веб сервиса за праћење промена и преузимање података из регистара Агенције за привредне регистре“ који годинама успешно користи велики број корисника – државни органи без накнаде, а банкарски сектор и други привредни субјекти уз плаћање прописане накнаде.

Веб сервисом су обухваћени сви јавно доступни подаци у статусним регистрима АПР (привредна друштва, предузетници, удружења, спортска удружења, задужбине и фондације, стечајне масе), док подаци из Регистра финансијских извештаја и других регистара АПР још нису расположиви на овај начин.

Веб сервис има две основне методе – једна омогућава праћење свих промена у задатом временском периоду (у пракси најчешће на дневном нивоу), а друга омогућава преузимање одабраних "група података" за одређени матични број. Посебна погодност је могућност повољне набавке "Иницијалног сета података", на основу ког корисник може своју базу података о корисницима и партнерима потпуно ускладити са статусним регистрима АПР.

Корисницима су трајно на располагању тестно и продукционо окружење овог веб сервиса.

Накнада за коришћење веб сервиса обрачунава се на крају сваког месеца, под условима прописаним „Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа АПР“, на коју је сагласност дала Влада Републике Србије.

Kоришћење овог веб сервиса се обавезно регулише потписивањем типског „Уговора о преузимању података путем веб сервиса“.

Детаљније информације о овом веб сервису и условима његовог коришћења можете добити ако се јавите на мејл адресу Одељења за испоруке података АПР apr-podaci@apr.gov.rs.