18. мај 2023.

Агенција за привредне регистре данас је објавила Мапу Регистра мера и подстицаја регионалног развоја (Мапа РегМПРР), на којој су приказане информације о улагањима државе, привредном развоју и привредним потенцијалима, са годишњим подацима за 2022. годину.

Сазнај више

17. мај 2023.

Агенција је на свом порталу покренула нову електронску услугу за регистрацију оснивања привредних друштава, предузетника и осталих привредних субјеката који се уписују у Регистар привредних субјеката, која омогућава подношење пријава путем посебне апликације.

Сазнај више

12. мај 2023.

Електронски сервиси „еРегистрација оснивања привредног друштва”, „еРегистрација оснивања предузетника” и „еРегистрација понуђача” неће бити доступни корисницима од данас, 12. маја, у 13,30 сати, због успостављања нових сервиса на порталу Агенције за привредне регистре.

Сазнај више

27. април 2023.

Обавештавамо сва матична правна лица која имају обавезу састављања, достављања и обелодањивања консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2022. годину, сагласно Закону о рачуноводству, да у среду, 3. маја 2023. године, истиче рок за њихово достављање Агенцији за привредне регистре. Изузетно, за обвезнике са пословном годином различитом од календарске, тај рок истиче четири месеца од датума биланса.

Сазнај више