21. новембар 2022.

Агенција је у октобру ове године смањила потрошњу електричне енергије у својим пословним просторијама у Бранковој улици бр. 25 за око 27 одсто и у улици Ослобођења 1б (зграда архиве) за чак 70,35 одсто у односу на исти месец прошле године.

Сазнај више

18. новембар 2022.

Установе културе у јавној и приватној својини, као и оне чији се пројекти и рад већим делом или у целини финансирају из буџета, од данас, 18. новембра 2022. године региструју се у Агенцији за привредне регистре, која је почела да води Регистар установа културе.

Сазнај више

17. новембар 2022.

Агенција за привредне регистре данас је објавила Мапу Регистра мера и подстицаја регионалног развоја (Мапа РегМПРР), на којој су приказане информације о улагањима државе, привредном развоју и привредним потенцијалима, са полугодишњим подацима за 2022. годину.

Сазнај више

16. новембар 2022.

Агенција за привредне регистре данас је објавила публикације Годишњи извештај о пословању привреде у 2021. години и Извештај о СТО НАЈ... привредних друштава у 2021. години, које су сачињене на основу прелиминарне збирне обраде података из редовних годишњих финансијских извештаја за 2021. годину.

Сазнај више