21. децембар 2010.

Агенција за привредне регистре ће од 1. марта идуће године почети да води Регистар задужбина и фондација, као и представништава страних задужбина и фондација.

Сазнај више

16. децембар 2010.

Запослени у Агенцији за привредне регистре одрекли су се дела својих зарада како би прикупили новчана средства за помоћ грађанима Краљева и околине у отклањању штетних последица земљотреса. Прикупљена новчана средства у вредности од 730.455,00 динара уплаћена су 2. и 3. децембра ове године на рачун број 840-23907408-88. Запослени у АПР-у су својим добровољним новчаним прилозима желели да изразе солидарност са грађанима Краљева чија је имовина уништена или оштећена разорним земљотресом. Пружањем ове врсте помоћи, колектив Агенције очекује да ће допринети њиховом ефикаснијем и квалитетнијем збрињавању.

Сазнај више

16. децембар 2010.

Подсећамо вас да је у току јавна расправа о предлогу Нацрта закона о привредним друштвима. АПР вас позива да се активно укључите у јавну расправу и својим предлозима унапредите овај законски предлог. Најновију верзију предлога погледајте на интернет страници Министарства економије и регионалног развоја: Нова верзија предлога Нацрта Закона о привредним друштвима.

Сазнај више

14. децембар 2010.

У Службеном гласнику РС бр. 94/2010 од 10.12.2010. године објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о висини накнаде за услуге које пружа Агенција за привредне регистре у оквиру Регистра финансијског лизинга. У истом броју објављен је и Правилник о изменама и допунама Правилника о висини накнаде за услуге које пружа Агенција за привредне регистре у оквиру Регистра заложног права на покретним стварима и правима. Правилници почињу да се примењују од 20. децембра 2010. године. Оба Правилника су објављена у целини у одељку Прописи, а висину накнада можете погледати и у одељку Накнаде у Регистру залоге и Регистру лизинга.

Сазнај више