30. децембар 2014.

Агенција за привредне регистре обавештава кориснике да неће радити у четвртак, 1. јаунара и петак, 2. јануара, као ни за Божић, у среду, 7. јаунара 2015. године, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“,  бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011). 

Сазнај више

26. децембар 2014.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 138/14 од 17.12.2014.године), прописано је да се у сваку уплатницу или доказ о уплати накнаде за послове регистрације и друге услуге Агенције обавезно уноси модел 97 и позив на број одобрења који додељује Агенција путем посебне апликације.

Сазнај више

22. децембар 2014.

Новим Законом  о рачуноводству („Сл. гласник РС“, број 62/2013), прописано је да су обвезници достављања података за статистичке и друге потребе, као и финансијских извештаја, дужни да исте унесу у посебни информациони систем Агенције за привредне регистре и доставе Агенцији у електронском облику, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника. Ова обавеза важи за велика, средња и мала правна лица, почев већ од финансијских извештаја састављених на дан 31.12. 2014. године, док микро правна лица имају могућност да још те извештаје доставе у папирном облику.

Сазнај више

19. децембар 2014.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава кориснике да ће у недељу, 21. децембра, у периоду од 9 до 14 часова, све претраге података бити недоступне због радова на електроинсталацијама.

Сазнај више